Sesija 10

KGH za posebne namene • HVAC for Special Purposes

Predsedavajući/Chairpersons: B. Banjac, A. Sandelewski, Biserka Švarc 

 KGH problemi i perspektive novog veka 
New HVAC Century-Problems and Perspectives
Alessandro Sandelewski, C. Eng, FCIBSE, MASHRAE, LEED GA ASC Engineering Srl, Milan, Italy

 Uticaj brzine vozila na potrebe grijanja
Influence of Vehicle Speed on Heating Requirement
Svetozar Grahovac, Mannheim, Germany

 Simulacija sistema za grejanje i ventilaciju zatvorenih plivačkih bazena
Simulation of Heating and Ventilation System of Indoor Swimming Pools
Marko Mančić, Dragoljub Živković, Milena Todorović, University Of Niš, Faculty of Mechanical Engineering, Niš, Serbia

 Karakteristični problemi početnog perioda eksploatacije klimatizacionih postrojenja
Typical HVAC systems problems Within the Initial Period of Operation
Alojz Tovarović, Oružane Snage BiH, Centar za obuku za operacije podrške miru

 Određivanje optimalnih parametara graničnog sloja struje vlažnog vazduha merodavnih za inicijalni period kontinualnog procesa formiranja kajmaka
Determination of Optimal Parameters of Moist Air Boundary Layer Flow Relevant for the Initial Period of Continual Process of Kajmak Formation
Olivera Ećim-Đurić, Mira Radovanović, Aleksandar Nedeljković, Jelena Miočinović, Predrag Puđa, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija

 Klimatizacija podzemnih objekata posebne namjene – na primeru objekta „D-0“
Air-Conditioning of Underground Instalations for Special Purpose – Case Study „D-0“ Facility
Alojz Tovarović, Oružane Snage BiH, Centar za obuku za operacije podrške miru

Sledeći kongres

52. Kongres i izložba o KGH 
1–3. decembar 2021.

O nama

Najveći kongres o klimatizaciji, grejanju i hlađenju u ovom delu Evrope koji se bez prekida održava 52 godine.

Pratite nas:

 

Kontakt

Za više informacija o
52. Međunarodnom kongresu i izložbi o KGH,
javite se na:
  office(a)smeits.rs
  +381 11 3230 041
  +381 11 3231 372
  Kneza Miloša 7a/II,
11000 Beograd, Srbija