Sesija 8

Tehnologije obnovljivih izvora energije i sistemi • Renewable Energy Technologies & Systems 

Predsedavajući/Chairpersons: B. Pavković, Marija S. Todorović, Jasmina Skerlić

 Simulacija i projekt solarnog apsorpcijskog sustava hlađenja
Simulation And Design of Solar Absorption Cooling System
Branimir Pavković, Boris Delač i Vedran Medica, Viola, Faculty of Engineering, Rijeka, Croatia

 Evaluacija bioklimatskih intervencija urbanog naselja
Bioclimatic Interventions Evaluation of Urban Neighborhoods
Efrosini Giama*, Elli Kyriaki, Panagiota Antoniadou, Agis M. Papadopoulos, Process Equipment Design Laboratory, School Of Mechanical Engineering Aristotle University Of Thessaloniki, Greece

 Energetska optimizacija srpskih kuća sa fotonaponskim panelima i različitim grejnim sistemima
Energy Optimization of Serbian Buildings with PV Panels and Different Heating Systems
Danijela Nikolić, Milorad Bojić, Jasmina Skerlić, Jasna Radulović, Nenad Miloradović, Faculty of Engineering, University at Kragujevac, Serbia

 Termička efikasnost dvostruko ozračenog i klasičnog ravnog vodenog prijemnika sunčeve energije - eksperimentalni rezultati
Thermal Efficiency of a Double Exposure and Conventional Flat-Plate Water Solar Collectors - Experimental Results
Novak Nikolić, Nebojša Lukić, Dragan Taranović, Fakultet Inženjerskih Nauka Univerziteta U Kragujevcu, Srbija

 Solarni destilatori za pitku vodu
Solar Distillers for Drinking Water
Nenad B. Miloradović, Beogradske Elektrane, Beograd, Srbija

 Tankoslojne fotonaponske tehnologije: stanje i izgledi
Thin Film Photovoltaic Technologies: Status and Perspectives
J. Radulović, M. Bojić, D. Nikolić, J. Skerlić, Faculty Of Engineering, University Of Kragujevac, Serbia

 Optička analiza paraboličnog koncentratora sunčevog zračenja sa trapezoidnim reflektujućih segmentima
Optical Analysis of a Parabolic Concentrator of Solar Radiation Based on Trapezoidal Reflective Petals
Saša Pavlović, Velimir Stefanović, Emina Petrović, Slavica Cvetković, Faculty of Mechanical Engineering of Nis, Serbia

Optimizacija performansi solarnih prijemnika korišćenjem softvera Energyplus i algoritma Hooke Jevees
Maximizing Performances of a Solar Domestic Hot Water System Through Optimum Solar Collector Slope and Azimuth Angles Using the Hooke Jeeves Algorithm
Jasmina Skerlić, Milorad Bojić, Danijela Nikolić, Jasna Radulović, Dragan Cvetković, Faculty Of Engineering, Kragujevac, Serbia

Sledeći kongres

52. Kongres i izložba o KGH 
1–3. decembar 2021.

O nama

Najveći kongres o klimatizaciji, grejanju i hlađenju u ovom delu Evrope koji se bez prekida održava 52 godine.

Pratite nas:

 

Kontakt

Za više informacija o
52. Međunarodnom kongresu i izložbi o KGH,
javite se na:
  office(a)smeits.rs
  +381 11 3230 041
  +381 11 3231 372
  Kneza Miloša 7a/II,
11000 Beograd, Srbija