47. Kongres

47. MEĐUNARODNI KONGRES I IZLOŽBA O KLIMATIZACIJI, GREJANJU I HLAĐENJU

47 kongres

Za zdrave i održive zgrade, stamene gradove i zaustavljanje klimatskih promena

Beograd, Sava centar 30.11–2.12.2016.

Himnu Srbije i pesmu sa snažnom ekološkom porukom, Humanity, grupe Scorpions, otpevao je hor Osnovne škole "Ivo Andrić", iz Beograda.

deca

Zatim je profesor Branislav Todorović, predsednik Društva za KGH Srbije, pozdravio prisutne i reč dao gospodinu Aleksandru Vesiću, pomoćniku ministra u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije. Skup su zatim pozdravili: Marko Stojanović, gradski sekretar za energetiku, Beograd, Didier Coulomb, direktor Međunarodnog instituta za Hlađenje, Tim Wentz, direktor ASHRAE-a za 2016-2017, Stefano Paolo Corgnati, direktor REHVA-e, Andrea Gasparella, član Upravnog odbora IBPSA, Costas Balaras, član Upravnog odbora Grčkog ogranka ASHRAE-a, Zoltan Magyar, profesor Univerziteta tehnologije i ekonomije, Budimpešta, Mađarska, prof. dr Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a ispred generalnog pokrovitelja kongresa, kompanije Energy Net, iz Kaća, govorio je Goran Jevtić, jedan od vlasnika ove velike domaće kompanije.

predsedavajuci

Profesor Todorović predstavlja predsedavajuće svečanog otvaranja kongresa: prof. dr Bratislav Blagojević, potpredsednik Društva za KGH Srbije, dr Milovan Živković, predsednik Upravnog odbora SMEITS-a i mr Slobodan Pejković, predsednik Komiteta za hlađenje Društva za KGH (sleva)

Nakon svečanog otvaranja, izložena su plenarna predavanja.

Video snimke svečanog otvaranja možete pogledati na našem kanalu Youtube, ili klikom na sliku.

vesic

Aleksandar Vesić, pomoćnik ministra u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije

stojanovic

Marko Stojanović, gradski sekretar za energetiku, Beograd

coulomb

Didier Coulomb, direktor Međunarodnog instituta za Hlađenje

wentz

Tim Wentz, direktor ASHRAE-a za 2016-2017.

corgnati

Stefano Paolo Corgnati, direktor REHVA-e

gasparella

Andrea Gasparella, član Upravnog odbora IBPSA

balaras

Costas Balaras, član Upravnog odbora Grčkog ogranka ASHRAE-a

magyar

Zoltan Magyar, profesor Univerziteta tehnologije i ekonomije, Budimpešta, Mađarska

mitrovic

Prof. dr Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

energynet

Goran Jevtić, Energy Net

Definitivni program
47. Kongresa o KGH

Kongresni program i izložba su posvećeni KGH struci i nizu struka u nerazdvojivoj vezi u projektovanju, gradnji, rekonstrukciji, energetskom unapređenju, korišćenju i održavanju zgrada sa svim tehničkim sistemima, uključujući osvetljenje, snabdevanje električnom energijom, vodovod i kanalizaciju, protivpožarnu zaštitu, upravljanje energetskom efikasnošću i svim podsistemima automatizacije, upravljanje dinamikom energetskog ponašanja strukture konstrukcija pametnom mrežom na osnovi modeliranjem predviđajuće kontrole, i u celini integralno upravljanje snabdevanjem i proizvodnjom energije EnergijePlus zgrada kao i slanjem električne energije u ED mrežu, uključujući pritom stručnjake mašinstva, prostornog planiranja i urbanizma, arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike i elektronike, hidrogeologije i hidrometeorologije, ekologije, ekonomije, bezbednosti, zaštite prirodnih i kulturnih resursa, kao i stručnjake IC tehnologija.

Međunarodni kongres o KGH u petoj deceniji redovnog održavanja biće obeležen i jubilejom 45. godišnjice časopisa Društva za KGH Srbije.

Generalni pokrovitelj

EnergyNet

Pokrovitelj izložbe

Elcomtrade

Domaćin koktela dobrodošlice

lg

Programski sponzori

 • Akademija inženjerskih nauka Srbije – AINS, Beograd
 • Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu u, Beograd
 • Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Inženjerska komora Srbije, Beograd
 • UrbanLab, Beograd
 • Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu – UNEP, Francuska
 • Rusko društvo inženjera za KGH – AVOK, Rusija
 • Federacija evropskih nacionalnih društava za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju (REHVA), Belgija
 • Američko društvo inženjera za grejanje, hlađenje i klimatizaciju (ASHRAE), SAD
 • Međunarodni institut za hlađenje (IIR), Francuska
 • Međunarodna asocijacija za simulaciju osobina – dinamike ponašanja zgrada – IBPSA

Rokovi i važna obaveštenja

ptSlanje apstrakta rada: 8. oktobar 2016. na adresu Organizatora. Apstrakt treba da sadrži: naslov, imena autora i institucija, zvezdicom označenog autora za komunikaciju sa datom e-adresom i telefonom, tekst apstrakta od 300 do 400 reči i 5 ključnih reči.

Obaveštenje o prihvatanju apstrakta i poziv za slanje rada se dostavlja autorima do 15. oktobra 2016.

Rok za dostavu radova je 28. oktobar 2016.

Potvrda o prihvatanju ili potrebi revizije rada se dostavlja autorima do 4. novembra 2016.

Rok za dostavu konačne verzija rada je 18. novembar 2016.

Rok za dostavljanje PP prezentacije 25. novembar 2016.

Jedan od autora (za komunikaciju, ako rad ima više autora), oslobođen je plaćanja kotizacije.

Tematske oblasti

Metodi, tehnologije i tehnike integralnog projektovanja, gradnje, tehničkog pregleda, ispitivanja, monitoringa i pametnog korišćenja energetski efikasnih održivih zdravih zgrada i energetska – rehabilitacija postojećeg urbanog građevinskog sektora u cilju postizanja održivosti, bezbednosti i adaptabilnosti urbanih sistema klimatskim promenama i stamenosti ne samo u odnosu na vremenske ekstreme već i u odnosu na izloženost rizicima terorizma, političkih ekstrema nekontrolisanih migracija i imigracija, ove će godine biti noseće teme kongresa i izložbe. Pritom predviđene tematske oblasti obuhvataju:

 1. KGH (klimatizaciju, grejanje i hlađenje) i ventilaciju
 2. Referentne oblasti hidrometeorologije i hidrogeologije
 3. Merodavne bilanse obnovljivih izvora energije (OIE)
 4. Nove materijale, multifunkcionalne i samolečeće konstrukcije
 5. Integraciju OIE u strukture konstrukcija
 6. Zelene površine, zelene krovove i fasade
 7. Kvalitet unutrašnje sredine uključujući akustiku
 8. Optimizaciju dnevnog i veštačkog osvetljenja
 9. Tehnologije hlađenja, rashladne uređaje i sisteme, toplotne pumpe kao OIE
 10. Sisteme daljinskog grejanja i hlađenja u urbanim transformacijama
 11. Distribuiranu proizvodnju, snabdevanje i skladištenje energije
 12. Kombinovane sisteme centralne i distribuirane tri- i ko-generacije energije
 13. OIE i skladištenje energije za naselja i gradove nula emisije CO2
 14. Liftove, eskalatore i druge mašinske sisteme u zgradama
 15. Sisteme za snabdevanje vodom, otpadne vode i čvrst otpad
 16. Sisteme kontrole pristupa i sisteme bezbednosti
 17. Sisteme zaštite i zaustavljanja požara
 18. Električne instalacije i ICT infrastrukturu pametnih zgrada i gradova
 19. Zgrade EnergijePlus, pametne mreže i stamena naselja i gradove nula emisije CO2

Međunarodni naučni odbor

 • Hashem Akbari, Professor, Concordia University, Montreal Canada
 • Costas Balaras, Professor, National Observatory Athens, Greece
 • Marianna Brodatch, AVOK Journal Editor, Professor, Moscow Institute of Architecture, Russia
 • Stefano Corgnati, REHVA President, Politecnico di Torino, Italy
 • Didier Coulomb, Director, International Institute for Refrigeration, France
 • Ioan Silviu Doboşi, Member of Board of Directors, REHVA, Romania
 • Andrea Gasparella, IBPSA Board, University of Bozen/Bolzano, Italy
 • Karel Kabele, REHVA, Professor, Czech Technical University, Prague, Czech Republic
 • Branko Kovačević, President of the Academy of Engineering Sciences of Serbia, Belgrade
 • Halvart Koeppen, Regional Network Coordinator (ECA), UNEP, France
 • Junjie Liu, School of Environmental Sciences & Technology, Tianjin University, Tianjin, China
 • Zoltan Magyar, ASHRAE Danube Chapter President, Hungary
 • Farooq Mahboob, President of the ASHRAE Region At Large, Pakistan
 • Ljiljana Marjanović-Halburd, Professor, University College London, United Kingdom
 • Jian-lei Niu, Professor, The Hong Kong Polytechnic University, Kowloon, Hong Kong
 • Peter Novak, Professor, Faculty for Technology and Systems, Novo mesto, Slovenia
 • Baris Ozerdem, Professor, Bahçeşehir Üniversitesi Istanbul, Turkey
 • Branimir Pavković, Professor, University of Rijeka, Faculty of Engineering, Croatia
 • Adrian Retezan, Professor, Universitatea Politehnica Timisoara, Romania
 • Matheos Santamouris, Professor, University of Athens, „Energy & Buildings“ Journal Editor, Greece
 • Chandra Sekhar, Professor, National University Singapore, Singapore
 • Jelena Srebrić, Professor, University of Maryland, USA
 • Yuri A. Tabunschikov, Professor, Moscow Institute of Architecture (State Academy), President ABOK, Russia
 • Karim Ghazi Wakili, IABP, Institute of Applied Building Physics, Winterthur, Switzerland

Nacionalni naučni savet

 • Miloš Banjac, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade
 • Velimir Čongradac, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
 • Olvera Ećim-Đurić, Faculty of Agriculture, Belgrade
 • Radomir Folić, Union of Civil Engineers of Serbia, Belgrade
 • Zoran Keković, Faculty of Security Studies, Belgrade
 • Milan Kilibarda, Faculty of Civil Engineering, Belgrade
 • Franc Kosi, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade
 • Miomir Kostić, School of Electrical Engineering, Belgrade
 • Radivoje Mitrović, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade
 • Milovan Vidaković, National Organization of Engineers and Technicians for Directing Fire Risks, Belgrade
 • Božidar Radenković, Faculty of Organizational Sciences, Belgrade
 • Budimir Sudimac, Faculty of Architecture, Belgrade
 • Eva Vaništa-Lazarević, UrbanLab, Belgrade
 • Dušan Vukotić, IEC TC 57-WG14 Member, President KS N057–ISS, Belgrade

Organizacioni odbor

 • Aleksandar Anđelković
 • Bratislav Blagojević
 • Bojan Bogdanović
 • Vladan Galebović
 • Dušan Ličina
 • Jovan Milić
 • Nenad Miloradović
 • Slobodan Pejković
 • Živojin Perišić
 • Stevan Šamšalović
 • Dragomir Šamšalović
 • Biserka Švarc
 • Marija S. Todorović
 • Branislav Todorović, predsednik
 • Petar Vasiljević
 • Milovan Živković 

Studentski program

Drugog dana kongresa predviđen je tradicionalni program za studente redovnih i poslediplomskih studija i najmlađu generaciju visokoškolski obrazovanih stručnjaka opredeljenih za struku KGH i za ostale specijalnosti u neposrednoj vezi sa opremom i sistemima KGH, kao i ostalim tehničkim sistemima zgrada, naselja i gradova uključujući sve date tematske oblasti kongresa i izložbe.

Zbornik radova

Izloženi radovi biće objavljeni u elektronskoj formi zbornika u kome će biti sav kongresni materijal.

Publikovanje radova

Saopšteni radovi biće kandidati za objavljivanje u časopisu „Energy and Buildings“, izdavača Elsevier.

Izložba

Izložba ima za cilj da predstavi i obavesti stručnu javnost o novim KGH proizvodima koji se koriste u zgradama i za snabdevanje zgrada energijom. Ovoga puta će biti usredsređeni na nove proizvode sa primenom novih visoko energetski efikasnih tehnologija u oblasti KGH sistema i postrojenja, kao izložbeni nerazdvojiv deo svih tematskih oblasti stručnog skupa. To je prilika da se u isto vreme i na istom mestu sretnu projektanti, konstruktori, proizvođači, naučnici, predstavnici firmi – svi posvećeni istom zadatku: obezbeđenju zdrave životne i radne sredine u izgrađenom prostoru,, za održive zgrade, stamene gradove i zaustavljanje klimatskih promena smanjenjem emisije CO2.

Zelena izložba

Jednim posebnim delom izložba je posvećena softverima, informacionim tehnologijama kao i zelenim programima i mrežama, koji pobuđuju veliki interes posetilaca s obzirom na danas nezamenljivu ulogu softvera i informacionih tehnologija u svim domenima KGH komponenata i sistema, istraživanja i razvoja pametnih zgrada, naselja i gradova.

Izložbeni štandovi će, kao i ranijih godina, biti postavljeni uz kongresnu dvoranu u prizemlju i na galeriji Centra Sava, a za sva obaveštenja o uslovima učešća na izložbi na raspolaganju je kancelarija organizatora.

Jezici na kongresu

Zvanični jezici su srpski i engleski.

Za autore iz Srbije

U skladu sa Pravilnikom o postupku, načinu vrednovanјa i kvantitativnom iskazivanјu naučnoistraživačkih rezultata istraživača (http://goo.gl/EbG1Zj), rad pisan za kongres o KGH predstavlja saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini i vrednovan je sa 1 (jednim) bodom.

Inženjerska komora Srbije uvrstila je kongres o KGH u Program obuke kontinuiranog profesionalnog usavršavanja svojih članova i autor koji je izlagao rad ima pravo na 6 (šest) bodova.

Poziv na sponzorstvo

Četrdeset sedmi kongres o KGH ima jednog generalnog pokrovitelja i više glavnih sponzora i sponzora.

Prava sponzora su sledeća:

1. Naziv firme sponzora biće štampan na odgovarajućem, upadljivom, mestu u definitivnom programu, pozivu za učešće na kongresu i veb-stranici kongresa.

2. Sponzor stiče pravo na delegiranje svog predstavnika u Počasni odbor kongresa.

3. Naziv firme odnosno njen logotip, dimenzija oko 50 cm × 50 cm, biće u dane kongresa postavljen na ulazu u Sava centar i na zidu iznad govornice u sali.

4. Na izložbi u okviru kongresa, sponzoru pripada, bez naknade, 6 kvadratnih metara uređenog prostora.

5. Iz kolektiva sponzora pravo besplatnog učešća na kongresu imaju 3 stručnjaka.

6. Sponzor ima pravo na besplatno štampanje jednog kolornog oglasa u publikaciji KO JE KO U KGH za 2016. godinu, koja predstavlja dodatak zborniku radova pisanih za kongres i koja izlazi iz štampe 30.11.2016.

7. Nazivi sponzora biće štampani i na posebno rađenom promotivnom materijalu namenjenim učesnicima kongresa.

8. Sponzor ima pravo na podelu prospekata, kataloga i drugog stručno-informativnog materijala na kongresu i putem časopisa „KGH“.

9. Sponzor stiče pravo na status suizdavača časopisa „KGH“ u 2017. godini. Izdvajamo najvažnija prava suizdavača: a) pravo na besplatno objavljivanje 1/8 strane kolornog oglasa, u sva četiri broja časopisa u 2017. godini; b) pravo na objavljivanje jedne do dve strane stručno-informativnog materijala kao i priloga i vesti besplatno u svakom broju časopisa „KGH“, ukoliko taj tekst usvoji Redakcioni odbor časopisa; c) pravo na delegiranje predstavnika u Izdavački savet „KGH“; d) pravo na štampanje dizajnirane adrese preduzeća na početku časopisa, u prostoru odvojenom za pregled suizdavača; e) besplatan primerak od svakog broja u toj godini; itd.

Prava glavnih sponzora i naknada koju oni plaćaju regulišu se ugovorom između zainteresovane firme i organizatora kongresa i izložbe. Za sve informacije o uslovima učešća u svojstvu glavnih sponzora ili sponzora, obratiti se na adrese i telefone navedene na kraju ove informacije.

Sponzorska naknada (koja obuhvata i suizdavaštvo časopisa „KGH“ u narednoj, 2017. godini) iznosi – kao i prethodnih osam godina – 1.800 evra, u dinarskoj protivvrednosti (plus PDV).

Izložbeni prostor će biti određen odnosno skica štandova će biti na raspolaganju zainteresovanima od 15. septembra 2016.

Prijava učešća

pu

Kotizacijom se nadoknađuju: zbornik radova pisanih za Kongres (u obliku kompletnog materijala na USB-u); knjiga "Ko je ko u KGH u 2016", troškovi organizacije skupa, večera 1. decembra, ručak 2. decembra, kotel dobrodošlice i dr.

Kotizacija iznosi (PDV je uključen):

 • 15.000 dinara za državljane Republike Srbije.
 • 12.000 dinara za članove Društva za KGH Srbije.
 • 300 € za državljane ostalih država (50% popusta za državljane Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije).

Autori radova (tj. prvi autor, ako rad ima više autora) oslobođeni suplaćanja kotizacije, dok je koautori plaćaju u punom iznosu.

Prijavu za učešće pošaljite Organizatoru. Na adresu koju ste naveli, dobićete predračun za kotizaciju, a po primljenoj uplati i potvrdu o izvršenoj uplati. Ukoliko učesnik sâm plaća kotizaciju, uplatiće je na tekući račun SMEITS-a broj 160-396987-81 i obavezno doneti dokaz o uplati. Dinarska kotizacija se može uplatiti u gotovom, po dolasku na Kongres, pri čemu dobijate gotovinski i fiskalni račun.

Obrazac prijave učešća možete preuzeti ovde. Molimo da ga popunite i pošaljete Organizatoru. Na osnovu unesenih podataka dobićete predračun. Kotizaciju možete platiti i na info-pultu za vreme kongresa.

Organizator

Društvo za KGH Srbije
pri Savezu mašinskih i elektrotehničkih
inženjera i tehničara Srbije (SMEITS),
Kneza Miloša 7a/II,
11000 Beograd,
tel. 381 11 323 00 41,
tel./fax 381 11 3231 372,
www.smeits.rs
www.kgh-kongres.rs
www.kgh-drustvo.rs

Otvaranje 46. međunarodnog kongresa i izložbe o KGH

46. međunarodni kongres i izložba o KGH započeo je intoniranjem državne himne u velikoj kongresnoj dvorani Sava centra u Beogradu.

himna

Gospodin prof. dr Branislav Todorović, predsednik Društva za KGH Srbije, i predsednik Naučno-stručnog i Organizacionog odbora 46. kongresa i izložbe o KGH, iskusno je vodio svečano otvaranje skupa na kome su govorili gg. Zoran Predić, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike Republike Srbije, dr Milovan Živković, predsednik SMEITS-a, prof. dr Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Dragoslav Šumarac, predsednik Skupštine Inženjerske komore Srbije, a od inostranih gostiju skup su pozdravili g. David Andervud, predsednik ASHRAE-a, Ina Kolombo, zamenica direktora Međunarodnog instituta za hlađenje, Manuel Gameiro da Silva, predsednik Komiteta za obrazovanje i obuku REHVA-e. Ispred generalnog pokrovitelјa, kompanije Energy Net, iz Kaća, skup je pozdravio g. Sam Čen, predstavnik kineske kompanije GREE.

Nakon plenarne sesije priređen je koktel dobrodošlice, čiji je pokrovitelј bila beogradska kompanija Elcomtrade, usledila je sesija o dalјinskom grejanju, a paralelno sa njom, u Aneksu V i sesija o materijalima, strukturama i osobinama omotača zgrada.

U sredu uveče priređena je svečana večera za učesnike kongresa i izložbe. Tom prilikom su dodelјene godišnje nagrade Društva za KGH. Plaketu „KGH“ dobili su prof. dr Dušan Gvozdenac, Miodrag Vučević i Milica Milinković-Đapa. Medalјu „KGH“ dobio je Dragomir Šamšalović, kompanija Energy Net, iz Kaća, preduzeća Izolir iz Zrenjanina i Termo plus iz Beograda.Povelјu zahvalnosti dobila su preduzeća Dravidis iz Beograda i Grappa, takođe iz Beograda.Specijalne diplome dobila su preduzeća SMGS, iz Beograda i Portal iz Zaječara.

U četvrtak su obe sale bile pune od 9.00 do 19.00 časova, dok su u petak učesnici slušali dve sesije u Aneksu B.

Gosti Organizatora kongresa bili su studenti iz Hrvatske i Slovenije, a njima su se u četvrtak, tradicionalni studentski dan, pridružile kolege iz Novog sada, Niša i Beograda.

U četvrtak, 3. decembra, u Sava centru održan je sastanak Upravnog odbora REHVA-e.

Inženjerska komora Srbije uvrstila je kongres o KGH u svoj Program obuke kontinuiranog profesionalnog usavršavanja po nacionalnom i evropskom programu i članovi IKS su se prijavlјivali za svaku sesiju posebno. Osim toga, članovi IKS koji su izlagali rad na kongresu imaju pravo na dodatne bodove.

Više od 800 učesnika slušalo je preko 80 izloženih radova autora iz zemlje i sveta i videlo preko 130 štandova.

Skup je završen oproštajnim ručkom i najavom 47. kongresa i izložbe o KGH koji će se održati od 30.11. do 2.12.2016. godine.

Opširan prikaz kongresa biće objavljen u prvom broju časopisa "KGH" u 2016. godini.


 Program 47. Međunarodnog kongresa i izložbe o KGH

Sreda, 30. novembar • Wednesday, November 30

Sala 1/0 • Hall 1/0

10.00–10.30 h Svečano otvaranje 47. Međunarodnog kongresa i izložbe o KGH • 47th International HVAC&R Congress and Exhibition opening ceremony

Sesija 1 • 10.30–13.30 h • Plenarna predavanja • Keynote Lectures

Predsedavajući • Chairpersons: M. Živković, B. Todorović, S. Pejković, B. Blagojević

 1. PROMENE I TENDENCIJE U INDUSTRIJSKOM HLAĐENJU AMONIJAKOM
  CHANGES AND TRENDS IN AMMONIA INDUSTRIAL REFRIGERATION
  Predrag HRNJAK, University of Illinois, Urbana, USA
  ppt    youtube
 2. VODA KAO RASHLADNI FLUID
  USE OF WATER AS REFRIGERANT, 
  Alexander COHR PACHAI, Technology Manager Sabroe Factory by Johnson Controls, Denmark
  ppt    youtube
 3. HARMONIZACIJA DALJINSKOG I CENTRALNOG GREJANJA I PROIZVODNJE ENERGIJE SA GRADOVIMA NULA EMISIJE CO2
  HARMONIZATION OF DISTRIBUTED AND CENTRAL HEAT AND POWER GENERATION AND DEMAND TO HEALTHY ZERO CO2 EMISSSION CITIES 
  Paul VOSS, EH and Power, Brussel
 4. PROMOVISANJE NZEB PUTEM TROŠKOVA OPTIMALNOSTI
  PROMOTING NZEB THROUGH COST OPTIMALITY
  Stefano Paolo CORGNATI, Politecnico Torino, President REHVA
  ppt     youtube
 5. OBNAVLJANJE JAVNIH ZGRADA RADI POSTIZANJA nZEB U MAĐARSKOJ
  REFURBISHMENT OF PUBLIC BUILDINGS FOR nZEB IN HUNGARY
  Zoltan MAGYAR, PhD, Head of Department, Department of Building Energetics and Building Service Engineering, Budapest University of Technology and Economics, Hungary
  ppt    youtube

13.30–14.30 h Koktel dobrodošlice • Welcome Coctail

Sesija 2 • 14.30–17.10 h • Standardizacija • Standardization

Predsedavajući • Chairpersons: M. Mesarović, N. Đajić, P. Novak

 1. EKSERGIJA KAO FIZIČKA MERA ODRŽIVOSTI ENERGETSKOG SISTEMA
  EXERGY AS PHYSICAL MEASURE OF SUSTAINABILITY OF ENERGY SYSTEM, 
  Peter NOVAK, Slovenija
  ppt    youtube
 2. DOSTIZANJE CILJA PROTIV SIROMAŠTVA U SVETLU STRATEGIJA ZA POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI
  MEETING THE ANTI-POVERTY TARGET IN THE LIGHT OF INCREASING ENERGY EFFICIENCY STRATEGIES
  Livio de SANTOLI, Sapienza Universita di Roma, AICARR President
  ppt    youtube
 3. STANDARDI ISO I CEN U PROCEDURAMA OCENJIVANJA ENERGETSKOG PONAŠANJA ZGRADA UZ OMOGUĆAVANJE MAKSIMALNE FLEKSIBILNOSTI I TRANSPARENTNOSTI UZ PODRŽAVANJE KONCEPATA PAMETNIH ZGRADA
  THE ISO AND CEN STANDARDS ON ENERGY PERFORMANCE OF BUILDINGS ASSESMENT PROCEDURES, ALLOWING MAXIMAL FLEXIBILITY AND TRANSPARENCY, SUPPORTING SMART BUILDING CONCEPTS
  Jaap HOGELING, REHVA, Belgium
  ppt    youtube
 4. STANDARDIZACIJA U PODRUČJU TERMALNE SREDINE
  STANDARDIZATION IN THE FIELD OF THE THERMAL ENVIRONMENT
  Francesca Romana d’Ambrozio ALFANO, Dipartimento di Ingeneria Industriale, Universita degli Studi di Salerno, Salerno, Italy
 5. OD ASHRAE-a DO EVROPSKIH STANDARDA: PRELAZ PREKO ATLANTIKA
  FROM ASHRAE TO EUROPEAN STANDARDS: CROSSING THE ATLANTIC
  Dimitris CHARALAMBOPOULOS, ASHRAE, Athens, Greece
  ppt    youtube
 6. ANALYTICAL AND MEASURING TECHNICAL NEEDS FOR BIPV STANDARDIZATION
  STANDARDIZACIJA BIPV - POTREBE ANALITIČKE I MERNOTEHNIČKE KARAKTERIZACIJE 
  Marija S. TODOROVIĆ, Guest Prof. Southeast University, Nanjing. China, Vea-Invi.Ltd, Beograd
  ppt    youtube
 7. SYSTEM PERFORMANCE INVESTIGATION AND OPTIMIZATION RETROFIT OF AN EXISTING GSHP SYSTEM IN THE SEVERE COLD ZONE IN CHINAISTRAŽIVANJE PERFORMANSI SISTEMA I OPTIMIZACIJA RETROFITA POSTOJEĆEG SISTEMA GSTP U OŠTRO HLADNOJ KLIMATSKOJ ZONI KINE
  Ping CUI, Shandong, Haipeng AN, Haiyang JIANG, Shandong Jianzhu University, Jinan, China
  ppt    youtube
 8. STANDARDNA U ODNOSU NA OPERATIVNU UPOTREBU ENERGIJE U STAMBENIM ZGRADAMA
  STANDARD VS OPERATIONAL ENERGY USES IN RESIDENTIAL BUILDINGS. IN SITU INDOOR AIR QUALITY MONITORING
  Silviana BRATA, Vice President AIIR, Ioan Silviu DOBOSI, Soring BRATA, Timisoara, Romania

Aneks B • Annex B

Sesija 3 • 14.30–16.30 h • Daljinsko grejanje i hlađenje • District Heating and Cooling

Predsedavajući • Chairpersons: P. Vasiljević, B. Bogdanović, M. Banjac

 1. ULOGA DALJINSKOG GREJANJA U BUDUĆIM PAMETNIM ENERGETSKIM SISTEMIMA
  THE ROLE OF DISTRICT COOLING IN THE FUTURE SMART ENERGY SYSTEMS
  Oddgeir GUDMUNDSSON, Jan Eric THORSEN, Marek BRAND, Danfoss A/S, Heating Segment, Application and Technology, Nordborg, Danmark
  ppt     youtube
 2. ELABORAT ALTERNATIVNIH SUSTAVA OPSKRBE ENERGIJOM S TROŠKOVNO OPTIMALNOM ANALIZOM ZA ZGRADU GOTOVO NULTE ENERGIJE
  ALTERNATIVE SYSTEMS OF ENERGY SUPPLY ELABORATION FOR COST-OPTIMIZED ANALYSIS FOR AN ALMOST ZERO ENERGY BUILDING 
  Danijel JANTOL, Planetaris, d.o.o., Zagreb, Hrvatska
 3. REŠENJA ZA NISKOTEMPERATURNO SNABDEVANJE TOPLOTNOM ENERGIJOM U ZGRADARSTVU
  BUILDING SOLUTIONS FOR LOW TEMPERATURE HEAT SUPPLY
  Oddgeir GUDMUNDSSON, Jan Eric THORSEN, Marek BRAND, Danfoss A/S, Heating Segment, Application and Technology, Nordborg, Danmark
  ppt    youtube
 4. POVEĆANJE STEPENA KORISNOSTI KOTLA I TEHNO-EKONOMSKA ANALIZA UGRADNJE UTILIZATORA NA VRELOVODNOM KOTLU SNAGE 116 MW NA TOPLANI „KONJARNIK“ U BEOGRADU 
  INCREASING THE BOILER COP AND TECHNO-ECONOMIC ANALYSIS OF UTILIZATOR IMPLEMENTATION ON 116 MW HOT BOILER IN „KONJARNIK” HEATING PLANT IN BELGRADE
  Vladimir TANASIĆ, Marko MLADENOVIĆ, JKP „Beogradske elektrane“,Beograd
  ppt    youtube
 5. POREĐENJE GUBITAKA VODE IZ TOPLOVODNE MREŽE U TOPLANAMA RAZLIČITIH RADNIH PARAMETARA 
  COMPARISON OF WATER LOSES FROM PIPELINE NETWORK IN HEATING PLANTS WITH DIFERENT OPERATION MODE
  Nenad MILORADOVIĆ, JKP „Beogradske elektrane“, Beograd
  ppt    youtube
 6. BRIDGING THE GAP OF ACTUAL AND CALCULATED HEATING ENERGY CONSUMPTION IN BOTTOM-UP RESIDENTIAL BUILDING STOCK MODELING
  PREMOŠĆAVANJE RAZLIKE IZMEĐU STVARNE I PROJEKTOVANE POTROŠNJE ENERGIJE ZA GREJANJE PRILIKOM BOTTOM-UP MODELIRANJA STAMBENIH ZGRADA
  Constantinos A. BALARAS, Elena G. DASCALAKI, Kalliopi G. DROUTSA, Simon KONTOYANNIDIS, Group Energy Conservation, Institute for Environmental Research & Sustainable Development, National Observatory of Athens, Athens, Greece
  ppt    youtube

Pauza • Break 16.30–16.45 h 

16.45–17.45 h Nastavak sesije 3 • Session 3 Continuation

 1. PREDNOSTI GREJANJA JAVNIH I STAMBENIH OBJEKATA SISTEMOM TOPLOTNIH PUMPI (SMMS-e)
  ADVANTAGES OF HEATING AND HOUSING FACILITIES
  HEAT PUMPS SYSTEM (SMMS-e)
  Dragan ŠOŠKIĆ JP „Toplifikacija“, Lazarevac
  ppt    youtube
 2. MOGUĆNOSTI INDIVIDUALNOG ISKLJUČENJA SISTEMA DALJINSKOG GREJANJA 
  POSSIBILITIES OF INDIVIDUAL DISCONNECTION FROM THE DISTRICT HEATING SYSTEM
  Milan MITRIĆ, Biro „Solar”, Pančevo, Srbija
  ppt    youtube
 3. CFD MODELIRANJE HIDRODINAMIČKIH POJAVA I PRENOSA TOPLOTE U KANALIMA PLOČASTIH RAZMENJIVAČA TOPLOTE
  CFD MODELING OF HYDRODYNAMIC PHENOMENA AND HEAT TRANSFER IN CHANNELS OF PLATE HEAT EXCHANGERS
  Dragan MANDIĆ, JKP "Beogradske elekrane", Beograd 
  ppt    youtube

Četvrtak, 1. decembar 2016 • Thursday, December 1

Sala 1/0 • Hall 1/0

Sesija 4 • 9.00–13.00 • Forum: Poboljšanje energetske efikasnosti u novim tehnologijama hlađenja pogodnim za očuvanje klimatskih uslova i ozonskog omotača • 
Forum: Improving Energy Efficiency in Climate and Ozone Friendly Latest Refrigeration Technologies

Predsedavajući • Chairpersons: P. Hrnjak, S. Pejković, Z. Stajić, H. Koeppen

 1. TOK I ZADRŽAVANJE ULJA NA POTISU KOMPRESORA – VIZUALIZACIJA I MERENJE
  OIL IN CIRCULATION AND ITS RETENTION AT THE COMPRESSOR DISCHARGE – VISUALIZATION AND MEASUREMENTS
  Pega HRNJAK – University of Illinois, Urbana – USA    youtube
 2. STVARNI UTICAJ HFO-A NA GLOBALNO ZAGREVANJE 
  REAL GLOBAL WARMING IMPACT AND GWP OF HFOs
  Alexander COHR PACHAI, Technology Manager, Sabroe Factory by Johnson Controls, Denmark
  ppt    youtube
 3. ZNAČAJ HLADNOG LANCA HRANE
  IMPORTANCE OF FOOD COLD CHAIN
  Didier COULOMB, Director General, International Institute of Refrigeration
  ppt   youtube
 4. PRIRODNI RASHLADNI FLUIDI ZA HLAĐENJE I PROIZVODNJU ENERGIJE ZA ZAGREVANJE U NORVEŠKOJ
  NATURAL REFRIGERANTSFOR COOLING & HEATING ENERGY PRODUCTION IN NORWAY
  Jan BOONE, MAYEKAWA EUROPE, Belgium
  ppt    youtube
 5. BUŠOTINE ILI TOPLOTNE PUMPE VAZDUH–VODA. ŠTA I GDE KORISTITI?
  BOREHOLE INSTALLATIONS OR AIR-TO-WATER HEAT PUMPS. WHAT TO USE AND WHERE?
  Gert NIELSEN, Multiconsult A/S, Nesttun, Norway
  ppt    youtube
 6. RASHLADNI SISTEMI ZA SUPERMARKETE U SRBIJI
  REFRIGERATION SYSTEMS FOR SUPERMARKETS IN SERBIA
  Željka VUKOVIĆ, Ninoslav SRDIĆ, Duško TOMAŠEVIĆ i Marko BABIĆ, Soko inžinjering, Belgrade
  ppt    youtube
 7. STUDIJE SLUČAJA RASHLADNIH SISTEMA SA PRIRODNIM RASHLADNIM FLUIDIMA
  CASE STUDIES OF REFRIGERATION SYSTEMS USING NATURAL REFRIGERANTS
  Bernd KALTENBRUNNER, Eurammon
  ppt    youtube
 8. UPOTREBA GEOTERMALNE ENERGIJE U ORGANSKOM RANKINOVOM CIKLUSU 
  (ORC)USE OF GEOTHERMAL ENERGY IN ORGANIC RANKINE CYCLE
  Milena OTOVIĆ, Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, Belgrade, Serbia
  ppt    youtube
 9. ISPITIVANJE PERFORMANSI HLADNJAKA VAZDUHA SA OREBRENIM CEVIMA 
  PERFORMANCES INVESTIGATION OF FINNED TUBE AIR COOLER
  Uroš MILOVANČEVIĆ, Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, Belgrade, Serbia
  ppt    youtube
 10. UPOTREBA R32 KAO RASHLADNOG FLUIDA U OPREMI ZA KGH
  USE OF R32 REFRIGERANT IN HVAC-R EQUIPMENT
  Hrvoje KRAPANIĆ, Daikin Airconditioning Central Europe GmbH/Daikin Hrvatska
  ppt    youtube

Sesija 5 • 14.00–15.50 • Zakonodavne opcije i politika o HFC-ima u Srbiji i Evropska regulativa o F-gasovima • 
HFC policy & legislative options in Serbia and European „F“ gas legislation

Predsedavajući • Chairpersons: H. Koeppen, B. Džinić, M. Stojanović

 1. USKLAĐENOST NACIONALNOG ZAKONODAVSTVA O SUPSTANCAMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ I FLUOROVANIM GASOVIMA SA EFEKTOM STAKLENE BAŠTE SA UREDBAMA EVROPSKE UNIJE
  HARMONIZATION OF NATIONAL ODS AND F-GAS LEGISLATION WITH EU REGULATION
  Bojana ĐUROVIĆ, Department for Protection of Natural Resources, Ministry of Agriculture and Environmental Protection, Republic of Serbia, Belgrade
  ppt    youtube
 2. ALTERNATIVNI RASHLADNI FLUIDA KOJI NE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ – GENERALNA METODOLOGIJA I FORMAT PREGLEDA NJIHOVE POTROŠNJE, DISTRIBUCIJE, KORIŠĆENJA I SKLADIŠTENJA U SRBIJI
  GENERAL METHODOLOGY AND FORMAT OF ODS ALTERNATIVES SURVEYS AND THE CONSUMPTION, DISTRIBUTION, USES AND BANKS ODS IN SERBIA
  Marin KOČOV, Skopje, FYR Macedonia
  ppt    youtube
 3. POSTEPENO ISKLJUČIVANJE IZ UPOTREBE HFC-a: SADAŠNJE ODLUKE I IZAZOVI
  PHASE DOWN OF HFCS: CURRENT DECISIONS AND CHALLENGES
  Didier Coulomb – IIR, Pariz, Francuska
  ppt    youtube
 4. POLITIKA, ZAKONSKI OKVIRI I PODSTICAJI UVOĐENJA NOVIH, ALTERNATIVNIH TEHNOLOGIJA POGODNIM ZA OČUVANJE OZONSKOG OMOTAČA U NORDIJSKIM ZEMLJAMA
  POLICIES, LEGISLATION AND INCENTIVES TO INTRODUCE OZONE & CLIMATE-FRIENDLY ALTERNATIVE TECHNOLOGIES IN NORDIC COUNTRIES
  Alexander PACHAI, Technology Manager, Sabroe Factory by Johnson Controls, Denmark, Gert NIELSEN, Multiconsult A/S, Nesttun, Norway
  ppt    youtube
 5. EVROPSKI FINANSIRAN PROJEKAT SUPERSMART ZA ENERGETSKI EFIKASNA REŠENJA U SUPERMARKETIMA
  SUPERSMART EU FUNDED PROJECT FOR ENERGY EFFICIENT SOLUTIONS IN SUPERMARKETS
  Vasil CICONKOV, Energija d.o.o., FYR Macedonia
  ppt    youtube
 6. POSTEPENO ISKLJUČIVANJE IZ UPOTREBE SUPSTANCI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ U SEKTORU RIBARSTVA
  ODS PHASE-OUT IN THE FISHING SECTOR
  Alexander Cohr PACHAI, Technology Manager, Sabroe Factory by Johnson Controls, Denmark
  ppt    youtube

Pauza • Break • 15.50–16.00

Sesija 6 • 16.00–18.00 h • Rashladne mašine i sistemi • Refrigeration machines and systems

Predsedavajući • Chairpersons: Ž. Vuković, A. Pachai, J. Boone

 1. AMONIJAČNE UNUTRAŠNJE REVERZIBILNE TOPLOTNE PUMPE/ČILERI VAZDUH–VODA
  INTERNAL REVERSIBLE AMMONIA AIR-TO-WATER HEAT PUMP / CHILLER
  Gert NIELSEN – Multiconsult A/S, Nesttun, Norway, Carl RASMUSSEN, NH3 Solutions, Roskilde, Denmark
  ppt    youtube
 2. STVARNI PROCES KONDENZACIJE U RASHLADNIM I KLIMATIZACIONIH SISTEMIMA – PRELAZ TOPLOTE, PAD PRITISKA I VUZUALIZOVANI REŽIMI 
  ACTUAL CONDENSATION IN REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING – HEAT TRANSFER, PRESSURE DROP AND VISUALIZED FLOW REGIMES
  Pega HRNJAK, University of Illinois, Urbana, USA
 3. PRIMER DOBRE INŽENJERSKE PRAKSE PRI REKONSTRUKCIJI SISTEMA KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE BIOSKOPA FONTANA NA NOVOM BEOGRADU 
  AN EXAMPLE OF GOOD ENGINEERING PRACTICE IN THE RECONSTRUCTION OF THE HVAC SYSTEM IN THE „FONTANA“ MOVIE THEATRE IN NEW BELGRADE
  Nebojša ŽAKULA, Filter-Frigo d.o.o., Beograd
  ppt    youtube
 4. SINTETIČKE ALTERNATIVE ZA RASHLADNO SREDSTVO R404A 
  SINTHETIC ALTERNATIVES FOR REPLACEMENT OF R404A REFRIGERANT
  Milan STOJANOVIĆ, Florida Int. System doo, Beograd, Uroš MILOVANČEVIĆ, Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, Belgrade
  ppt    youtube   
 5. ISPLATIVO REŠENJE ZA MALE KOMERCIJALNE RASHLADNE FLUIDE SA CO2 POMOĆU VISOKOEFIKASNOG EJEKTORA 
  COST EFFECTIVE SOLUTION FOR SMALL CO2 COMMERCIAL REFRIGERATION SYSTEMS USING EJECTOR WITH HIGH ENTRAINMENT RATIO 
  Kenneth MADSEN, Mark SEVER, Danfoss Cooling, East Europe
 6. AMONIJAČNI RASHLADNI SISTEM DISTRIBUTIVNOG CENTRA 
  AMMONIA REFRIGERATION SYSTEM FOR COLD WAREHOUSE
  Ninoslav SRDIĆ, Željka VUKOVIĆ, Marko BABIĆ, Duško TOMAŠEVIĆ,Soko inžinjering, Belgrade, Serbia
  ppt    youtube
 7. ANALIZA PRIMENE AKUMULACIJE VODENOG LEDA U MLEKARI
  ANALYSIS OF WATER ICE ACUMULATION APPLICATION IN A DAIRY
  Veselin ANĐELKOVIĆ1, Milan GOJAK2, Franc KOSI2, Miloš R. LOMOVIĆ3
  1 Rudarsko-geološki institut, Beograd, 2 Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 3 Protehel, d.o.o., Beograd

Četvrtak, 1. decembar • Thursday, December 1

Aneks A • Annex A

Sesija 7 • 9.00–12.00 h • Obnovljivi izvori energije • Solar and Other Renewables

Predsedavajući • Chairpersons: D. Lilić, M. Todorović, P. Petrović

 1. OSNOVNE POSTAVKE STANDARDA ZA OSTVARENJE KVALITETA ČVRSTIH BIOGORIVA IZ SEKUNDARNIH SIROVINA
  BASIC QUALITY STANDARDS OF SOLID BIOFUELS FROM WOOD SECONDARY RAW MATERIALS
  Predrag PETROVIĆ, Institut za opštu fizičku hemiju, Beograd, Marija PETROVIĆ, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
  ppt
 2. SIMULACIJA PRODUKTIVNOSTI SOLARNE FOTONAPONSKE ELEKTRANE KAPACITETA 1 MW U METEOROLOŠKIM USLOVIMA KARAKTERISTIČNIM ZA PODRUČJE BEOGRADA
  SIMULATION BASED PRODUCTIVITY FORECAST OF 1 MW PV POWER PLANT IN THE WEATHER CONDITIONS TYPICAL FOR BELGRADE REGION
  Milovan MEDOJEVIĆ, Milana MEDOJEVIĆ, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
 3. PREGLED FLEKSIBILNIH TANKIH FOTONAPONSKIH FILMOVA INTEGRISANIH U ZGRADU
  A REVIEW OF FLEXIBLE THIN FILM BUILDIG INTEGRATED PHOTOVOLTAIC PRODUCTS
  Jasna RADULOVIĆ, Danijela NIKOLIĆ, Jasmina SKERLIĆ, Vesna RANKOVIĆ
  Faculty of Engineering, University at Kragujevac, Serbia
 4. KONCENTRISANI SUNČEVI TOPLOTNI PRIJEMNICI ZA HLAĐENJE ZGRADA: PROCENE ZA GRČKU
  CONCENTRATING SOLAR THERMAL COLLECTORS FOR COOLING OF BUILDINGS: AN ASSESSMENT FOR GREECE
  Vassiliki DROSOU1,2, Elli KYRIAKI3, Agis M. PAPADOPOULOS3, Argiro DIMOUDI2; 1 Laboratory of Environmental and Energy Design of Buildings and Settlements, Democritus University of Thrace, Dept of Environmetal Engineering, Xanthi, Greece; 2 Centre for Renewable Energy Sources and Saving, Solar Thermal Systems Dept, Pikermi, Greece; 3 Process Equipment Design Laboratory, Dept of Mechanical Engineering Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
  ppt
 5. EKSERGETSKA OPTIMIZACIJA ZGRADA RAZLIČITIM SOLARNIM SISTEMIMA
  EXERGY OPTIMIZATION OF BUILDINGS WITH DIFFERENT SOLAR SYSTEMS
  Danijela NIKOLIĆ, Faculty of Engineering, University at Kragujevac, Kragujevac, Serbia
  ppt
 6. OPTIMIZACIJA GEOMETRIJSKIH PARAMETARA SUNČEVIH PRIJEMNIKA POMOĆU HEURISTIČKIH METODA OPTIMIZACIJE
  OPTIMIZATION OF SOLAR COLLECTOR GEOMETRIC PARAMETERS USING A HEURISTIC OPTIMIZATION METHODS
  Nenad KOSTIĆ, Miloš MATEJIĆ, Nenad PETROVIĆ, Mirko BLAGOJEVIĆ, Nenad MARJANOVIĆ, Faculty of Engineering, University at Kragujevac, Kragujevac, Serbia
  ppt
 7. MOGUĆNOSTI I NAČINI KORIŠĆENJA SUBGEOTERMALNE ENERGIJE U BEOGRADU
  POSSIBILITIES AND MANNERS OF USAGE OF THE SUBGEOTHERMAL ENERGY IN BELGRADE
  Ivan MATIĆ1, Stevan ŠAMŠALOVIĆ, S. ĆURČIĆ2, G. KOVAČEVIĆ3, Z. MARKOVIĆ4, I. TANASKOVIĆ4, 1 Faculty of Mining and Geology, University of Belgrade, 2 Unioninvest-Engineering and Projecting, Belgrade, 3 Swiss Term, Belgrade, 4 GeaWater Work, Smederevo, Serbia
  ppt
 8. ANALIZA I OCENA SOLARNIH SISTEMA BUDUĆNOSTI
  ANALYSIS AND ASSESSMENT OF SOLAR ENERGY SYSTEMS FOR A SUSTAINABLE FUTURE
  Jasmina SKERLIĆ, Danijela NIKOLIĆ, Jasna RADULOVIĆ, Faculty of Engineering, University at Kragujevac, Kragujevac, Serbia
 9. INOVATIVNE TEHNOLOGIJE ZA EKOLOŠKI SKLADNO I EFIKASNO SAGOREVANJE BIOMASE
  INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR ECO-FRIENDLY AND EFFICIENT BURNING OF BIOMASS
  Inventor Iuliean HORNET, Romania

Pauza • Break 12.00–12.15 h

Sesija 8 • 12.15–15.15 h • Projektovanje energetski efikasnih i zdravih sistema za KGH • HVAC Systems Design for Energy Efficiency and Health

Predsedavajući • Chairpersons: Ž. Perišić, E. Khalil, E. Venko

 1. ODRŽIVO PROJEKTOVANA KLIMATIZOVANA DŽAMIJA RADI TOPLOTNE UGODNOSTI
  SUSTAINABLE DESIGNED AIR-CONDITIONED MOSQUE FOR THERMAL COMFORT
  Redhwan N. AL-GABRI1, and Essam E. KHALIL2; 1 Cairo University, Cairo, Egypt; 2 Department of Mechanical Engineering, Cairo University, Cairo, Egypt
  ppt
 2. HLAĐENJE OTVORENOG PROSTORA RADI POSTIZANJA TERMIČKE UGODNOSTI GLEDALACA U KLIMATIZOVANIM SPORTSKIM OBJEKTIMA
  OUTDOOR COOLING FOR THERMAL COMFORT AROUND SPECTATORS IN AIR CONDITIONED SPORT FACILITIES
  Essam E. KHALIL; Department of Mechanical Engineering, Cairo University, Cairo, Egypt
  ppt
 3. EFIKASNI SISTEMI KGH U BOLNICAMA
  EFFICIENT HVAC SYSTEMS IN HOSPITALS
  Egon VENKO, Damjan MAKUC, Program apsolutne filtracije vazduha, Slovenija
  ppt
 4. ENHANCEMENT OF INDOOR AIR QUALITY (IAQ) IN CLEAN ROOMS APPLICATIONS
  UNAPREĐENJE KVALITETA UNUTRAŠNJEG VAZDUHA U PRIMENI U ČISTIM SOBAMA
  Mahmoud FOUAD, Taher HALAWA
  ppt
 5. WINTER HEAT RECOVERY IN VENTILATION SYSTEMS: POTENTIAL AND LIMITATIONS OF SENSIBLE AND TOTAL RECOVERY IN THE EUROPEAN CLIMATESZIMSKI POVRAĆAJ TOPLOTE U VENTILACIONIM SISTEMIMA: POTENCIJALI I OGRANIČENJA OSETNE TOPLOTE I UKUPNI POVRAĆAJ U USLOVIMA EVROPSKIH KLIMA
  Andrea GASPARELLA, Stefanie TAFELMEIER, Giovanni PERNIGOTTO, Faculty of Science and Technology, Free University of Bolzano, Italy
  ppt
 6. NUMERICAL SIMULATION OF THE AIR FLOW DISTRIBUTION IN CLEAN ROOMS AND THEIR ATTACHED AIR SHOWER ROOMS
  NUMERIČKE SIMULACIJE RASPODELE STRUJANJA VAZDUHA U ČISTIM SOBAMA I NJIMA PRIKLJUČENIM VAZDUŠNIM TUŠEVIMA
  Mahmoud FOUAD, Taher HALAWA
  ppt
 7. PRECIZNA KLIMATIZACIJA ZA IT OKRUŽENJE (DATA CENTRE)
  PRECIZE AIR-CONDITIONING OF DATA CENTERS
  Miloš STOJKOVIĆ, Enel PS, Beograd
  ppt
 8. PROMJENA TERMIČKE UGODNOSTI U FAZI POTHLAĐIVANJA UNUTRAŠNJOSTI VOZILA
  CHANGE OF THE THERMAL COMFORT IN THE COOLING PHASE OF A VEHICLE INTERIOR
  Svetozar GRAHOVAC, Manhajm, Nemačka
  ppt
 9. NACIONALNA BIBLIOTEKA RUMUNIJE – OSETLJIVO KGH REŠENJE PLIVAJUĆI IZMEĐU VISOKIH USLOVA UGODNOSTI I MALE POTROŠNJE ENERGIJE
  THE NATIONAL LIBRARY OF ROMANIA – SENSITIVE HVAC SOLUTION FLOATING BETWEEN HIGH COMFORT CONDITIONS AND LOW ENERGY CONSUMPTIONS
  Stefan STANESCU, CEng, Vice President AIIR, Adrian SOPRONI, CEng. MSc., Romania
  ppt

Pauza • Break 15.15–15.30 h

Sesija 9 • 15.30–17.50 h • Predviđanje i validacija sistema za KGH • HVAC Systems Performance Prediction and Validation

Predsedavajući • Chairpersons: V. Čongradac, R. Đukanović, A. Končar

 1. POREĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA KOMERCIJALNIH OBJEKATA PO EU DIREKTIVI I ASHRAE METODOLOGIJI
  COMPARISON AND EXPERIENCE FROM ENERGY AUDITS ACCORDING TO EU DIRECTIVE AND ASHRAE METHODOLOGY WITH RECOMMENDATIONS FOR DEVELOPMENT OF SERBIAN METHODLOGYOF ENERGY AUDITS 
  Rade ĐUKANOVIĆ, „Rade Đukanović Agencija za projektovanje i konsalting”, Beograd
  ppt
 2. ENERGETSKI EFIKASNI PROJEKTI KGH – POTVRĐIVANJE UŠTEDA ENERGIJE – ISPLATIVI ARANŽMANI SUB-MERENJA
  HVAC ENERGY EFFICIENCY PROJECTS– VERIFICATION OF ENERGY SAVINGS – COST EFFECTIVE SUB-METERING ARRANGEMENTS
  Aleksandar KONČAR, GreenKon, Sydney, Australia
  ppt
 3. SAMOPODEŠAVANJE PID KONTROLERA POMOĆU VEŠTAČKE INTELIGENCIJE
  AUTO-TUNING OF PID CONTROLLER USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE
  Velimir ČONGRADAC, Slađana LAZAREVIĆ, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija
  ppt
 4. DINAMIČKA EKSERGETSKA ANALIZA VIŠENAMENSKE ZGRADE NA OSNOVU PRIKUPLJENIH PODATAKA
  DYNAMIC EXERGY ANALYSIS OF A MULTIFUNCTIONAL BUILDING USING MONITORED DATA
  Saeed SAYADI, Amir NAGHSHEJAHAN, Tatiana MOROSUK, George TSATSARONIS; Technische Universität Berlin, Institute for Energy Engineering, Berlin, Germany
  ppt
 5. KVANTITATIVNE I KVALITATIVNE PROCENE TEMPERATURE I KVALITETA UNUTRAŠNJEG VAZDUHA U DVEMA KANCELARIJSKIM ZGRADAMA
  QUANTITATIVE AND QUALITATIVE EVALUATION OF INDOOR THERMAL AND AIR QUALITY IN TWO OFFICE BUILDINGS
  Panagiota ANTONIADOU, George MANTIKAS, Agis M. PAPADOPOULOS; Process Engineering Design Laboratory, School of Mechanical Engineering, Aristotle University Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
  ppt
 6. POBOLJŠANJE PONAŠANJA ZGRADE OPTIMIZACIJOM KONTROLNE STRATEGIJE SISTEMA ZA KGH
  IMPROVEMENT OF BUILDING PERFORMANCE BY OPTIMIZATION OF HVAC CONTROL STRATEGY
  Alojz TOVAROVIĆ, Ministry of Defense of Bosnia and Herzegovina
  ppt
 7. ENERGETSKE PERFORMANCE OBJEKATA NA BAZI KRATKOROČNE VREMENSKE PROGNOZE
  BUILDINGS ENERGY PERFORMANCE ON THE BASIS OF SHORT-TERM WEATHER FORECAST
  Marko IGNJATOVIĆ, M. STOJILJKOVIĆ, B. BLAGOJEVIĆ, Mašinski fakultet, Niš, Srbija, i A. ANĐELKOVIĆ, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
  ppt

Četvrtak, 1. decembar • Thursday, December 1

Aneks B • Annex B

Sesija 10 • 9.00–10.40 h • Približavanje zgradama i gradovima nulte emisije CO2 – tehnologije i rizici • 
Approaching Zero CO2 Emission Buildings and Cities – Technologies and Risks

Predsedavajući • Chairpersons: O. Ećim-Đurić, M. Stojiljković, M. Ignjatović

 1. METODOLOŠKI PRISTUP OPTIMIZACIJI OMOTAČA ZGRADE POMOĆU PCM
  METHODOLOGICAL APPROACH ON THE BUILDING ENVELOPE OPTIMIZATION USING PCM
  Christina V. KONSTANTINIDOU, Agis M. PAPADOPOULOS, Process Equipment Design Laboratory, School of Mechanical Engineering Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
  ppt    youtube
 2. STUDIJA SLUČAJA PRIMENE PRIRODNIH RASHLADNIH FLUIDA
  NATURAL REFRIGERANTS STUDY CASE APPLICATION
  Gratiela-Maria TARLEA2, Ana TARLEA1, Mioara VINCERIUC1, Ion ZABET1; 1 Romanian General Association of Refrigeration, 2 Tecnical University of Civil Engineering, Bucharest, Romania
  ppt    youtube
 3. PODZEMNI OBJEKTI KAO ENERGETSKI EFIKASNE STRUKTURE
  UNDERGROUND DWELLINGS AS ENERGY EFFICIENT STRUCTURES
  Nađa KURTOVIĆ-FOLIĆ, Faculty of technical sciences, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia Aleksandar RUDNIK MILANOVIĆ, Institute of City Planning in Kragujevac, Serbia
 4. ANALIZA MERA ZA UŠTEDU ENERGIJE POTREBNE ZA ZAGREVANJE POSTOJEĆE STAMBENE ZGRADE ANALYSIS OF ENERGY SAVING MEASURES FOR AN EXISTING RESIDENTIAL BUILDING
  Novak NIKOLIĆ, Nebojša LUKIĆ, Zoran KONČALOVIĆ, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Serbia
  ppt 
 5. UTICAJ TROMBOVOG ZIDA NA POTROŠNJU ENERGIJE ZA GREJANJE I HLAĐENJE KUĆE NETO-NULTE POTROŠNJE ENERGIJE
  THE INFLUENCE OF THE TROMBE WALL ON ENERGY CONSUMPTION FOR HEATING AND COOLING OF NET-ZERO ENERGY HOUSE
  Jovan MALEŠEVIĆ, Dragan CVETKOVIĆ, Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac, Srbija
  ppt

Pauza • Break 10.40–11.00 h

Sesija 11 • 11.00–15.30 h • Program za studente, mlade inženjere i profesionalni razvoj – kombinovano sa prezentacijama glavnih sponzora • 
Program for Students, Young Engineers & Professional Development – Combined with Main Sponsors Companies Presentations – Internship and Employment Prospects

Predsedavajući • Chairpersons: B. Blagojević, A. Anđelković, D. Nikolić, U. Milovančević, A. Končar, J. Ivanović-Šekularac

Otvaranje Studentske sesije 2016.
youtube

 1. INTEGRALNI I ODRŽIVI PRISTUP PROJEKTOVANJU U ZGRADARSTVU – IDEJNO REŠENJE OBJEKTA JAVNE UPRAVE U PEKINGU
  INTEGRAL AND SUSTAINABLE BUILDING DESIGN – CONCEPTUAL SOLUTION OF A MUNICIPAL BUILDING IN BEIJING
  Živanović VLADISLAV, Franceško LUKA, Berec GABOR, Dragan BOTIĆ, Vladimir MUNĆAN, Igor MUJAN, Aleksandar ANĐELKOVIĆ, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija
  ppt    youtube
 2. PREMIJERA LG MULTI V 5 SISTEMA
  Nenad Črnila, LG Electronics, Beograd
  youtube
 3. BIOGORIVO LIGNOCELULOZNE SIROVINE
  BIOFUELS FROM LIGNOCELLULOSIS FEEDSTOCKS
  Vladan MIĆIĆ1, Sabina BEGIĆ2, Zoran PETROVIĆ1, Darko MANJENČIĆ3; 1 Tehnološki fakultet, Zvornik, 2 Tehnološki fakultet, Tuzla, Republika Srpska, BiH, 3 Tehnološki fakultet, Novi Sad, Srbija
  ppt   
 4. PREDIZOLOVANE FLEKSIBILNE (SAVITLJIVE) CEVI I NJIHOVA UPOTREBA U SISTEMIMA DALJINSKOG GREJANJA 
  PRE-INSULATED FLEXIBLE PIPES AND THEIR USE IN DISTRICT HEATING SYSTEMS
  Dimitrije TRIFUNOVIĆ, Thermo Tec Flex, Zabrežje, Obrenovac
 5. PROBLEMS OF MOISTURE CONDENSATION ON POOL FACILITIESGLAZING AND LCCA OF DIFFERENT TYPES OF HVAC CHAMBERS 
  PROBLEMI KONDENZACIJE VLAGE NA ZASTAKLJENJU BAZENSKIH OBJEKATA I LCCA RAZLIČITIH TIPOVA KLIMA KOMORA
  Aleksandar PJEVIĆ, Lindab, Moscow, Russia
  ppt    youtube
 6. ASHRAE RESOURCES FOR STUDENTS
  Tim WENTZ, ASHRAE President
  ppt    youtube
 7. ENHANCE LEARNING AND EMPLOYABILITY OF ENGINEERING STUDENTS IN BUILDING SUSTAINABILITY/ENERGY MANAGEMENT AREAUNAPREĐENJE OBRAZOVANJA I ZAPOŠLJAVANJA STUDENATA INŽENJERSTVA U OBLASTI UPRAVLJANJA ODRŽIVOŠĆU ENERGIJE, 
  Aleksandar KONČAR, GreenKon, Sydney, Australia
  ppt    youtube
 8. AIRIUS – EGALIZATOR VAZDUHA
  AIRIUS – AIR EGALISATOR
  Oto ŠEREGI, Termo-gas, Senta, Srbija
  ppt    youtube
 9. RECONSTRUCTION OF HISTORIC BUILDING AND VERIFICATION OF ITS ENERGY SUSTAINABILITY REKONSTRUKCIJA ISTORIJSKOG OBJEKTA I VERIFIKACIJA NJEGOVE ENERGETSKE ODRŽIVOSTI
  Jelena IVANOVIĆ ŠEKULARAC, Jasna ČIKIĆ TOVAROVIĆ, Miloš ČOKIĆ i Nenad ŠEKULARAC
 10. ENERGETSKA EFIKASNOST I PRIMENA ESCO MODELA U SRBIJI
  ENERGY EFFICIENCY AND ESCO MODEL APPLICATION IN SERBIA
  Siniša JANJUŠEVIĆ, GGE ESCO, Beograd
  youtube
 11. ENERGY ASPECTS OF WOOD DRYING ENERGETSKI ASPEKTI SUŠENJA DRVETA
  Vuk MAROVIĆ, Student (mentor Assistant professor Damir ĐAKOVIĆ, University of Novi Sad, Faculty of technical sciences - Department of energy and process engineering
  ppt    youtube

Pauza 15.30–16.30

Sesija 12 • 16.30–18.30 • Optimizacija i predviđanje energetskog ponašanja zgrada • Buildings Energy Performance Optimization And Predictions

Predsedavajući • Chairpersons: M. Banjac, A. Gasparella, U. Stritih

 1. BMS UPRAVLJANJE – POTENCIJALI ZA BOLJE KORIŠĆENJE EKONOMSKOG CIKLUSA U KLIMATIZOVANIM USLOVIMA – POBOLJŠANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI SISTEMA ZA KGH I KVALITETA UNUTRAŠNJEG VAZDUHA
  BMS CONTROLS – POTENTIAL FOR ENHANCED USE OF ECONOMY CYCLE IN TEMPERATE CLIMATE CONDITIONS – IMPROVED ENERGY EFFICIENCY OF HVAC SYSTEMS AND (IEQ) INDOOR AIR QUALITY
  Aleksandar KONČAR, GreenKon, Sydney, Australia
  ppt    youtube
 2. AKTIVNI PCM SISTEMI SKLADIŠTENJA TOPLOTNE ENERGIJE ZA „SLOBODNO” GREJANJE I HLAĐENJE ZGRADA
  ACTIVE PCM THERMAL STORAGE SYSTEMS FOR „FREE“ HEATING AND „FREE“ COOLING OF BUILDINGS
  Uroš STRITIH, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenija
  ppt    youtube
 3. OMOTAČ ZGRADE – KLJUČNI PARAMETAR ZA ODRŽIVE ZGRADE
  BUILDING ENVELOPE – A KEY ROLE PARAMETER FOR SUSTAINABLE BUILDINGS
  Elli KYRIAKI, Effrosyni GIAMA, Agis M. PAPADOPOULOS, Process Equipment Design Laboratory, School of Mechanical Engineering Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
  ppt    youtube
 4. IZMEĐU TEORIJE I PRAKSE NA KONKRETNOM PRIMERU ENERGETSKE SANACIJE OBJEKTA
  BETWEEN THEORY AND PRACTICE – CASE STUDY ON ENERGY SANATION ON AN OBJECT
  Marija ILIĆ, Ustanova gerontološki centar, Beograd, Aleksandar SAVIĆ, Elektrotehnička škola „Rade Končar”, Beograd
  ppt    youtube
 5. OBRAZUJTE SE – VIDETI ILI NE
  GET LEDUCATED – TO SEE OR NOT TO SEE
  Aleksandar SAVIĆ, Elektrotehnička škola „Rade Končar”, Beograd, Marija ILIĆ, Ustanova gerontološki centar, Beograd
  ppt    youtube
 6. UTICAJ KOEFICIJENTA TRANSFORMACIJE PRIMARNE ENERGIJE NA NISKOTEMPERATURNE PANELNE SISTEME GREJANJA
  THE IMPACT OF PRIMARY ENERGY COEFFICIENT ON LOW TEMPERATURE PANEL HEATING SYSTEMS
  Dragan CVETKOVIĆ, Aleksandar NEŠOVIĆ
  Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac, Srbija
  ppt    youtube

20.00 BANKET • Banquette

Petak, 2. decembar • Friday, December 2

Aneks B • Annex B

Sesija 13 • 9.00–10.40 h Analytical and Experimental Methods Advances

Chairpersons: V. Stevanović, E. Pavlović, M. Vulić

 1. EXPERIMENTAL APPARATUS FOR EXPERIMENTAL STUDIES OF NATURAL AND MIXED CONVECTION ALONG VERTICAL THERMO ACTIVE ROOM SURFACE
  INSTALACIJA ZA EKSPERIMENTALNA ISTRAŽIVANJA PRIRODNE I PRIRODNO-PRINUDNE (MEŠOVITE) KONVEKCIJE DUŽ VERTIKALNE TERMO-AKTIVNE SOBNE POVRŠINE
  Samo VENKO, Erik PAVLOVIČ, Lindab IMP Klima d.o.o., Godovič, Slovenia, Ciril ARKAR, Sašo MEDVED, University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering, Ljubljana, Slovenija
  ppt    youtube
 2. TIGHTNESS CANAL NETWORK HVAC
  ZAPTIVENOSTI KANALSKIH MREŽA KGH
  Milovan ŽIVKOVIĆ, Capotto Build, Beograd, Miloš GOLUBOVIĆ, Termopart, Beograd
  ppt    youtube
 3. USAGE OF LINEAR REGRESSION ANALYSIS IN PRACTICE – PLANT FOR HEATING OBJECTS WITH HEAT PUMPS, EFFICIENCY OF HEAT PUMPS
  PRIMENA LINEARNE REGRESIONE ANALIZE U PRAKSI – POSTROJENJE ZA GREJANJE OBJEKATA TOPLOTNIM PUMPAMA, EFIKASNOST TOPLOTNIH PUMPI
  Miroslav VULIĆ, Kristijan VUJIČIN, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
  ppt    
 4. DETERMINATION OF THE WATER VAPOR CONTENT IN FLUE GAS – STANDARD REFERENCE METHOD AND MATERIAL BALANCE METHOD
  ODREĐIVANJE SADRŽAJA VLAGE U OTPADNOM GASU – EKSPERIMENTALNA I TEORIJSKA METODA
  Marko PAVLOVIĆ1, Veselin ANĐELKOVIĆ1, Milan GOJAK2, Mihajlo GIGOV1, Sandra PETKOVIĆ1, Lazar ANĐELIĆ1; 1 Rudarski institut d.o.o., Beograd, 2 Mašinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd
 5. PRIVREDNI ZNAČAJ ANEMOMETRIJE I PRIKAZ ANEMOMETRIJE U LABORATORIJI d.o.o.
  ECONOMIC SIGNIFICANCE OF ANEMOMETRY AND AN OVERVIEW OF ANEMOMETRY IN THE LABORATORY COMPANY
  Branko ŽIVKOVIĆ, Laboratorija D.O.O., Beograd

Pauza 10.40–10.55

Sesija 14 • 10.55–14.00 h FORUM: Europe, Asia, Australia, Africa and America 
Harmonised Rurban Development Needs – HVAC & Cold Chain, Healthy EnergyPlus Buildings, 
Smart Zero CO2 Settlements, Sustainability, Security and Resilience

Towards 5 Continents Cooperation – Science, Research & Development, Standardization, 
Certification, Education Engineering & Manufacturing 
(KGH-SMEITS & ECS, UNEP, UNDP, IIR, ASHRAE-Danube, REHVA, IBPSA-Danube, ABOK, 
Chinese and Australian Engineers)

OPENING PRESENTATION
Marija S. Todorović
ppt      youtube

 1. ADAPT TODAY TO SHAPE TOMORROW
  Tim WENTZ, ASHRAE President
  ppt    youtube

Topics and Speakers (all participants are invited to be active panelists)

 1. IN SEARCH FOR URBAN RESILIENCE DESIGN PRINCIPLES, 
  Eva VANISTA LAZAREVIC, Serbia
  ppt    youtube
 2. ADVANCES IN ENVIRONMENTAL PRESERVATION: THE ROLE OF SOLID WASTE MANAGEMENT, 
  Doaa M. El-SHERIF, Urban Training & Studies Institute (Uti); Housing & Building National Research Center (Hbrc); Ministry Of Housing, Egypt
  ppt    youtube
 3. PROJECT ON DISTRICT ENERGY, DEEP IMPROVEMENT OF ENERGY EFFICIENCY, UTILISATION OF RENEWABLE SOURCES AND DISTRIBUTED ENERGY GENERATION AS A STRATEGIC ANSWER OF BELGRADE AND UNEP ON CLIMATE CHANGES
  Miodrag GRUJIĆ1, Petar VASILJEVIĆ2, Bojan BOGDANOVIĆ2; 1 Secretariat for Environmental Protection of the City of Belgrade, 2 PUC "Beogradske elektrane", Belgrade 
  ppt    youtube
 4. THE ROLE OF FACADE ON FIRE SPREAD, 
  Milovan VIDAKOVIĆ, Serbia   youtube
 5. THE EFFECT OF WATER MIST DROPLET SIZE, SPRAY PATTERN AND FLOW RATE ON SUPPRESSING METHANE FIRES, 
  Mahmoud FOUAD, Abdel Maged IBRAHIM, Mohamed El ABBADY, Egypt
 6. TERRESTRIAL 3D LASER SCANNING AND MODELLING OF OBJECTS AND FACILITIES, 
  Saša MILENKOVIĆ, Nikola VUJOVIĆ, Geourb, Serbia
 7. ELECTRICAL INSTALLATION AND ICT INFRASTRUCTURE OF SMART BUILDINGS AND CITIES - A STEP TOWARD LV SMART GRIDS, 
  Dušan VUKOTIĆ, JP EPS-Operator Distributivnog Sistema, Beograd
  ppt    youtube
 8. DISASTER MANAGEMENT IN SMART SETTLEMENT - RESILIENCE APPROACH AND LAYERED APPROACH TO (DISASTER) RESILIENCE ANALYSIS OF URBAN SETTLEMENTS, 
  Zoran KEKOVIĆ, Ozren DZIGURS, Vladimir NINKOVIĆ, Faculty of Security, Serbia
  ppt    youtube
 9. REHABILITATION OF THE UTILITY SPACES AND BOILER ROOM THEATRE ROYAL MONNAIE, BRUSSELS, BELGIUM,
  Ioan Silviu DOBOSI, Romania
  ppt    youtube
 10. SOME POWER QUALITY AND ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY ISSUES IN HVAC EQUIPMENT 
  Mircea BUZDOGAN, Timisoara, Romania
  ppt    youtube
 11. SERBIAN NETWORK OF EXCELENCE AND RESEARCH FRAMEWORK IN MATERIAL CHARACTERIZATION, 
  Miloš ĐUKIĆ, Faculty of Mechanical Engineering, Serbia
  ppt    youtube

14.00 h Zatvaranje rada skupa

14.10 h Oproštajni ručak

 

Preuzmite program Program 2016 web Program download

Program ukratko • Program at a Glance 

Sreda • Wednesday 

SALA 1/0 • Hall 1/0

ANEKS B • Annex B

09:00 ~ 09:45

Registracija

Participants Registration

   
10:00 ~ 10:30

Otvaranje kongresa i izložbe

Opening of Congress and Exhibition

10:30 ~ 13:30

Sesija 1

Plenarna predavanja

Keynote Lectures

13:30 ~ 14:30

Koktel dobrodošlice • Welcome Cocktail

14:30 ~ 17:10

Sesija 2

Standardizacija

Standardization

14:30~17:45

Sesija 3

Daljinsko grejanje

District Heating

ČETVRTAK • Thursday 

SALA 1/0 • Hall 1/0

ANEKS A • Annex A

ANEKS B • Annex B

09:00 ~ 13:00

Sesija 4

Forum: Poboljšanje energetske efikasnosti u novim tehnologijama hlađenja pogodnim za očuvanje klimatskih uslova i ozonskog omotača

 
Forum: Improving Energy Efficiency in Climate and Ozone Friendly Latest Refrigeration Technologies

09:00 ~ 12:00

Sesija 7

Obnovljivi izvori energije

Solar and other Renewables

09:00 ~ 10:40

Sesija 10

Približavanje zgradama i gradovima nulte emisije CO2 – tehnologije i rizici

Approaching Zero CO2 Emission Buildings and Cities – Technologies and Risks

14:00 ~ 15:50

Sesija 5

Srpska regulativa i evropska „F“ gas regulativa

HFC Policy & Legislative Options in Serbia and European “F” gas legislation

12:15 ~ 15:15

Sesija 8

Projektovanje energetski efikasnih i zdravih sistema za KGH

HVAC Systems Design for Energy Efficiency and Health

11:00 ~ 15:30

Sesija 11

Program za studente, mlade inženjere i profesionalni razvoj – kombinovano sa prezentacijama glavnih sponzora

Students, Young Engineers & Professional Development 
Program – Combined with Main Sponsors Presentations

16:00 ~ 18:00

Sesija 6

Mašine i sistemi za hlađenje

Refrigeration Machines and Systems

15:30 ~ 17:50

Sesija 9

Predviđanje i validacija sistema za KGH

HVAC Systems Peformace Prediction and Validation

16:30 ~ 18:10

Sesija 12

Optimizacija i predviđanje energetskog ponašanja zgrada

Buildings Energy Performance Optimization And Predictions

20.00 h Banket • Banquet

Petak • Friday  

ANEKS B • Annex B

09:00 ~ 10:40

Sesija 13

Analytical and Experimental Methods Advances

10:55 ~ 14:00

Sesija 14

FORUM: Europe, Asia, Australia, Africa and America Harmonised Rurban Development Needs – HVAC & Cold Chain, Healthy EnergyPlus Buildings, Smart Zero CO2 Settlements, Sustainability, Security and ResilienceTowards 5 Continents Cooperation – Science, Research & Development, Standardization, Certification, Education Engineering & Manufacturing (KGH-SMEITS & ECS, UNEP, UNDP, IIR, ASHRAE-Danube, REHVA, IBPSA-Danube, ABOK, Chinese and Australian Engineers)

14.00 h Završetak rada skupa • Congress Closing Ceremony

14.10 h Oproštajni ručak • Farewell Lunch

Sledeći kongres

52. Kongres i izložba o KGH 
1–3. decembar 2021.

O nama

Najveći kongres o klimatizaciji, grejanju i hlađenju u ovom delu Evrope koji se bez prekida održava 52 godine.

Pratite nas:

 

Kontakt

Za više informacija o
52. Međunarodnom kongresu i izložbi o KGH,
javite se na:
  office(a)smeits.rs
  +381 11 3230 041
  +381 11 3231 372
  Kneza Miloša 7a/II,
11000 Beograd, Srbija