Politika privatnosti

privatnost

SMEITS-ova politika privatnosti

O našoj politici privatnosti

SMEITS-u je bitno da zaštiti vašu privatnost i poštovanje vaših izbora. Čuvaćemo vaše lične i ostale informacije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", br. 97/08 od 27.10.2008. godine, 104/09 - dr. Zakon 68/2012- odluka US i 107/2012) i Opštom regulativom o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation – GDPR) (EU) 2016/679, koja važi i van Evropske unije.

SMEITS upravlja sledećim sajtovima: www.smeits.rs; www.kgh-drustvo.rs; www.kgh-kongres.rs; www.izdanja.smeits.rs; www.knjizara.smeits.rs (u daljem tekstu: sajtovi).

Ova politika privatnosti odnosi se na SMEITS-ove sajtove i prikupljanje, korišćenje i raspolaganje ličnim podacima koje ste nam dali prilikom korišćenja sajtova, kao i o poštovanju vaših izbora u vezi sa tim podacima. Ova politika privatnosti odnosi se samo na informacije prikupljene preko naših sajtova i direktom komunikacijom između vas i SMEITS-a. Ne odnosi se na druge sajtove, aplikacije i kanale komunikacije kao što su telefonski pozivi, obična pisma i dr. Vaša privatnost nam je bitna.

Naša politika privatnosti vas obaveštava o podacima koje prikupljamo, načine na koji to radimo (uključujući kolačiće), koje informacije prikupljamo preko sajtova, kako ih koristimo, gde ih čuvamo, sa kime ih delimo i o vašim pravima.

Podaci koje ste dali preko naših strana na društvenim mrežama (LinkedIn i Facebook) podležu politikama privatnosti odgovarajućih društvenih mreža.

Vaše podatke nikada nećemo dati trećoj strani, osim u slučaju kada to zatraže pravosudni organi.

Imate pravo da budete zaboravljeni i izbrisaćemo vaše podatke iz naših zbirki podaka.

Tražićemo kratku i jasnu vašu saglasnost uz navođenje informacija koje koristimo i u koju svrhu ih koristimo za određenu veb-aplikaciju ili u lokalnoj zbirci podataka koje koristi samo SMEITS.

Način prikupljanja podataka

Koristimo sledeće metode i tehnologije prikupljanja podataka.

 • www.smeits.rs – obrazac za prijavu na sajtu i obrazac za učlanjenje. Hosting kompanija čuva prikupljene podatke u zbirci podataka sajta.
 • www.kgh-drustvo.rs; www.kgh-kongres.rs – obrasci prijave apstrakta i rada. Podaci se šalju elektronskom poštom i čuvaju na računarima u kancelariji.
 • www.izdanja.smeits.rs – podaci o autorima i recenzentima neophodni za prijavu i objavljivanje radova. Hosting kompanija čuva prikupljene podatke u zbirci podataka sajta. SMEITS čuva podatke na računarima u kancelariji.
 • www.knjizara.smeits.rs – Podaci o kupcima neophodni za naručivanje, plaćanje i dostavu knjiga i kotizacija. Plaćanje karticama obavlja se na sajtu Banca Intesa ad Beograd i SMEITS ni u jednom trenutku ne raspolaže podacima o karticama kupaca.
 • Svaki događaj koji organizujemo (kongres, konferencija, seminar, predavanje…) ima odgovarajući papirni ili elektronski obrazac za prijavu sa sledećim poljima: ime, preduzeće, adresa, e-adresa, telefon, broj licence u Inženjerskoj komori Srbije. Od 25. maja 2018, SMEITS će dodati i polje za saglasnost učesnika da SMEITS može koristiti unete podatke za periodične informacije o sopstvenim aktivnostima, u skladu sa ovom politikom privatnosti.

SMEITS-ov elektronski bilten

Davanjem saglasnosti za korišćenje ličnih podataka, pristali ste i da primate SMEITS-ov elektronski bilten.

Elektronske adrese na koje SMEITS šalje elektronski bilten čuvaju se na serveru na kome je phpList i MailChimp i hosting kompanije brinu o njihovoj bezbednosti. Aplikacije  funkcionišu u skladu sa politikom GDPR. Elektronske adrese su grupisane u skladu sa vašim izborom. Ni jedan drugi podatak se ne čuva u ovoj zbirci podataka. Svaki elektronski bilten jasno pruža mogućnost odjave ili izmene podataka.

Podaci koje prikupljamo

Dok ste na našim sajtovima, možemo zatražiti neke privatne podatke, među kojma mogu biti sledeći.

 • Ime i prezime
 • Radno mesto, preduzeće, područje interesovanja
 • Poštanska adresa
 • Broj telefona, broj faksa
 • Elektronska adresa
 • Detalji za dostavljanje računa i plaćanje.

Koristimo vašu adresu, pristupne podatke i druge informacije koje unesete u obrasce poslate preko naših sajtova.

Gde čuvamo vaše podatke

Podaci koje ste nam dali čuvaju se zbirkama podataka naših sajtova i odgovarajuće hosting kompanije brinu o njihovoj sigurnosti. Te zbirke podataka povremeno preuzimamo i čuvamo lokalno. Time što ste nam dali svoje podatke, dali ste saglasnost da ih čuvamo i raspolažemo njima u skladu sa internim pravilima koja izričito zabranjuju korišćenje vaših podataka drugačije nego što predviđa GDPR. Primenjujemo sve razumne mere da omogućimo bezbedno čuvanje vaših podataka, u skladu sa ovom politikom. Vaše podatke nikada nećemo dati trećoj strani, osim u slučaju kada to zatraže pravosudni organi.

Kako i zašto koristimo vaše podatke

Podatke koje ste nam dali možemo koristiti za davanje usluga članovima, slanje mesečnih i posebnih elektronskih biltena i za rad elektronskih prodavnica.

Možemo vas kontaktirati u sledećim uslovima.

 • Možemo vam poslati elektronski bilten o našim aktivnostima. U svakom trenutku se možete odjaviti.
 • Prilikom odgovora na vaše zahteve.
 • Možemo vas obavestiti o promenama naših usluga, ponuda i o drugim bitnim informacijama iz naše ponude.
 • Prilikom obrade vaše prijave na naše sajtove i kasnije administracije vaše prijave.
 • Prilikom obrade vaše prijave na naše skupove (bez kotizacije ili sa kotizacijom) ili bilo koje druge transakcije preko naših sajtova koja zahteva dalju komunikaciju.
 • Naš mesečni ili posebni elektronski bilten može objaviti sadržaj ili reklamu naših sponzora.
 • Možemo koristiti vaše podatke za sprovođenje naših aktivnosti, za ispunjenje zakonskih obaveza, ili u druge svrhe definisane prilikom prikupljanja vaših podataka.

Kolačići na našim sajtovima

Naši sajtovi koriste kolačiće samo za brže i ugodnije korišćenje tih sajtova. Ne koristimo kolačiće za prikupljanje informacija i možete ih onemogućiti u svojim pregledačima. Naši sajtovi će i dalje raditi, ali će takvim korisnicima biti nešto sporiji.

Vaši izbori i vaša prava

Učinićemo razumne korake da omogućimo ispravljanje, zamenu, brisanje ili ograničavanje korišćenja vaših podataka.

Vaši izbori su sledeći.

 • Elektronska adresa. Ako ne želite da primate elektronske biltene, u svakom trenutku se možete odjaviti. Ako ste se odjavili, vašu elektronsku adresu možemo koristiti za slanje podataka o administraciji, izmeni ove politike privatnosti ili proizvodima i uslugama koje ste naručili.
 • Kolačići. Vaš pregledač bi trebalo da ima uputstvo za podešavanje prihvatanja i odbijanja kolačića.

Vaša prava su sledeća.

 • Za pokretanje navedenih akcija, molimo, javite se na office(a)smeits.rs.
 • Pristup i dostavljanje kopije vaših ličnih podataka koje čuvamo.
 • Ispravljanje netačnih vaših ličnih podataka.
 • Brisanje vaših ličnih podataka.
 • Imate pravo na prenos vaših ličnih podataka. Možete tražiti kopiju tih informacija u uobičajenom elektronskom formatu (CSV, SQL ili drugi otvoreni format). Da bismo ispunili taj vaš zahtev, moramo vas identifikovati.
 • U nekim slučajevima nećemo moći da obrišemo vaše podatke. Obavestićemo vas o tome i navešćemo razlog.

Izmene politike privatnosti

Ovu politiku privatnosti možemo povremeno menjati. Te promene će biti objavljene na ovoj strani. Ako nastavite da koristite naše sajtove i nakon objavljenih promena, saglasni ste sa novom politikom. Ako su promene značajnije, možemo vas obavestiti na drugi način ili tražiti vašu saglasnost.

Posebna saglasnost za ustupanje podataka prikupljenih u vezi sa skupovima u organizaciji SMEITS-a

Molimo sve autore i učesnike SMEITS-ovih skupova da dozvole da lične podatke, koje su ostavili prilikom prijave, besplatno ustupimo preduzećima–sponzorima skupova koja su pismeno potvrdila da će te podatke koristiti isključivo u svoje poslovne svrhe i da ih neće davati ni prodavati trećim licima.

Ovu saglasnost, kao i sve ostale, u svakom trenutku možete povrući slanjem poruke na adresu office(a)smeits.rs sa temom "Povlačenje saglasnosti za prikupljanje i obradu ličnih podataka", sa imenom i prezimenom. SMEITS će odmah ukloniti vaše podatke iz svih zbirki podataka i prestati sa njihovom obradom. Odmah će tražiti da to učine i sva preduzeća sa kojima su vaši podaci ustupljeni.

Saglastnost za objavljivanje imena i preduzeća u časopisu "KGH"

Prihvatanjem ove Politike privatnosti saglasni ste da se Vaše ime, prezime, preduzeće i grad mogu objaviti u časopisu "KGH" 1/2022 u okviru prikaza prethodnog kongresa.

Kao i svaku drugu saglasnost, i ovu saglasnost možete povući slanjem poruke na adresu office(a)smeits.rs sa temom "Povlačenje saglasnosti za objavljivanje podataka", sa imenom i prezimenom. Da bi SMEITS poštovao Vašu odluku, poruka mora stići pre 15. januara 2022. 

Kontakt

Ako imate pitanja u vezi sa ovom politikom privatnosti, molimo javite se na office(a)smeits.rs.


Sledeći kongres

52. Kongres i izložba o KGH 
1–3. decembar 2021.

O nama

Najveći kongres o klimatizaciji, grejanju i hlađenju u ovom delu Evrope koji se bez prekida održava 52 godine.

Pratite nas:

 

Kontakt

Za više informacija o
52. Međunarodnom kongresu i izložbi o KGH,
javite se na:
  office(a)smeits.rs
  +381 11 3230 041
  +381 11 3231 372
  Kneza Miloša 7a/II,
11000 Beograd, Srbija