Sledeći kongres je 6–8. decembra 2017.

Početna

47. MEĐUNARODNI KONGRES I IZLOŽBA O KLIMATIZACIJI, GREJANJU I HLAĐENJU

47 kongres

Za zdrave i održive zgrade, stamene gradove i zaustavljanje klimatskih promena

Beograd, Sava centar 30.11–2.12.2016.

Himnu Srbije i pesmu sa snažnom ekološkom porukom, Humanity, grupe Scorpions, otpevao je hor Osnovne škole "Ivo Andrić", iz Beograda.

deca

Zatim je profesor Branislav Todorović, predsednik Društva za KGH Srbije, pozdravio prisutne i reč dao gospodinu Aleksandru Vesiću, pomoćniku ministra u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije. Skup su zatim pozdravili: Marko Stojanović, gradski sekretar za energetiku, Beograd, Didier Coulomb, direktor Međunarodnog instituta za Hlađenje, Tim Wentz, direktor ASHRAE-a za 2016-2017, Stefano Paolo Corgnati, direktor REHVA-e, Andrea Gasparella, član Upravnog odbora IBPSA, Costas Balaras, član Upravnog odbora Grčkog ogranka ASHRAE-a, Zoltan Magyar, profesor Univerziteta tehnologije i ekonomije, Budimpešta, Mađarska, prof. dr Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a ispred generalnog pokrovitelja kongresa, kompanije Energy Net, iz Kaća, govorio je Goran Jevtić, jedan od vlasnika ove velike domaće kompanije.

predsedavajuci

Profesor Todorović predstavlja predsedavajuće svečanog otvaranja kongresa: prof. dr Bratislav Blagojević, potpredsednik Društva za KGH Srbije, dr Milovan Živković, predsednik Upravnog odbora SMEITS-a i mr Slobodan Pejković, predsednik Komiteta za hlađenje Društva za KGH (sleva)

Nakon svečanog otvaranja, izložena su plenarna predavanja.

Video snimke svečanog otvaranja možete pogledati na našem kanalu Youtube, ili klikom na sliku.

vesic

Aleksandar Vesić, pomoćnik ministra u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije

stojanovic

Marko Stojanović, gradski sekretar za energetiku, Beograd

coulomb

Didier Coulomb, direktor Međunarodnog instituta za Hlađenje

wentz

Tim Wentz, direktor ASHRAE-a za 2016-2017.

corgnati

Stefano Paolo Corgnati, direktor REHVA-e

gasparella

Andrea Gasparella, član Upravnog odbora IBPSA

balaras

Costas Balaras, član Upravnog odbora Grčkog ogranka ASHRAE-a

magyar

Zoltan Magyar, profesor Univerziteta tehnologije i ekonomije, Budimpešta, Mađarska

mitrovic

Prof. dr Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

energynet

Goran Jevtić, Energy Net

Definitivni program
47. Kongresa o KGH

 

Kongresni program i izložba su posvećeni KGH struci i nizu struka u nerazdvojivoj vezi u projektovanju, gradnji, rekonstrukciji, energetskom unapređenju, korišćenju i održavanju zgrada sa svim tehničkim sistemima, uključujući osvetljenje, snabdevanje električnom energijom, vodovod i kanalizaciju, protivpožarnu zaštitu, upravljanje energetskom efikasnošću i svim podsistemima automatizacije, upravljanje dinamikom energetskog ponašanja strukture konstrukcija pametnom mrežom na osnovi modeliranjem predviđajuće kontrole, i u celini integralno upravljanje snabdevanjem i proizvodnjom energije EnergijePlus zgrada kao i slanjem električne energije u ED mrežu, uključujući pritom stručnjake mašinstva, prostornog planiranja i urbanizma, arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike i elektronike, hidrogeologije i hidrometeorologije, ekologije, ekonomije, bezbednosti, zaštite prirodnih i kulturnih resursa, kao i stručnjake IC tehnologija.

Međunarodni kongres o KGH u petoj deceniji redovnog održavanja biće obeležen i jubilejom 45. godišnjice časopisa Društva za KGH Srbije.

Generalni pokrovitelj

EnergyNet

 

Pokrovitelj izložbe

Elcomtrade

Domaćin koktela dobrodošlice

lg

Programski sponzori

 • Akademija inženjerskih nauka Srbije – AINS, Beograd
 • Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu u, Beograd
 • Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Inženjerska komora Srbije, Beograd
 • UrbanLab, Beograd
 • Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu – UNEP, Francuska
 • Rusko društvo inženjera za KGH – AVOK, Rusija
 • Federacija evropskih nacionalnih društava za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju (REHVA), Belgija
 • Američko društvo inženjera za grejanje, hlađenje i klimatizaciju (ASHRAE), SAD
 • Međunarodni institut za hlađenje (IIR), Francuska
 • Međunarodna asocijacija za simulaciju osobina – dinamike ponašanja zgrada – IBPSA

Rokovi i važna obaveštenja

ptSlanje apstrakta rada: 8. oktobar 2016. na adresu Organizatora. Apstrakt treba da sadrži: naslov, imena autora i institucija, zvezdicom označenog autora za komunikaciju sa datom e-adresom i telefonom, tekst apstrakta od 300 do 400 reči i 5 ključnih reči.

Obaveštenje o prihvatanju apstrakta i poziv za slanje rada se dostavlja autorima do 15. oktobra 2016.

Rok za dostavu radova je 28. oktobar 2016.

Potvrda o prihvatanju ili potrebi revizije rada se dostavlja autorima do 4. novembra 2016.

Rok za dostavu konačne verzija rada je 18. novembar 2016.

Rok za dostavljanje PP prezentacije 25. novembar 2016.

Jedan od autora (za komunikaciju, ako rad ima više autora), oslobođen je plaćanja kotizacije.

Tematske oblasti

Metodi, tehnologije i tehnike integralnog projektovanja, gradnje, tehničkog pregleda, ispitivanja, monitoringa i pametnog korišćenja energetski efikasnih održivih zdravih zgrada i energetska – rehabilitacija postojećeg urbanog građevinskog sektora u cilju postizanja održivosti, bezbednosti i adaptabilnosti urbanih sistema klimatskim promenama i stamenosti ne samo u odnosu na vremenske ekstreme već i u odnosu na izloženost rizicima terorizma, političkih ekstrema nekontrolisanih migracija i imigracija, ove će godine biti noseće teme kongresa i izložbe. Pritom predviđene tematske oblasti obuhvataju:

 1. KGH (klimatizaciju, grejanje i hlađenje) i ventilaciju
 2. Referentne oblasti hidrometeorologije i hidrogeologije
 3. Merodavne bilanse obnovljivih izvora energije (OIE)
 4. Nove materijale, multifunkcionalne i samolečeće konstrukcije
 5. Integraciju OIE u strukture konstrukcija
 6. Zelene površine, zelene krovove i fasade
 7. Kvalitet unutrašnje sredine uključujući akustiku
 8. Optimizaciju dnevnog i veštačkog osvetljenja
 9. Tehnologije hlađenja, rashladne uređaje i sisteme, toplotne pumpe kao OIE
 10. Sisteme daljinskog grejanja i hlađenja u urbanim transformacijama
 11. Distribuiranu proizvodnju, snabdevanje i skladištenje energije
 12. Kombinovane sisteme centralne i distribuirane tri- i ko-generacije energije
 13. OIE i skladištenje energije za naselja i gradove nula emisije CO2
 14. Liftove, eskalatore i druge mašinske sisteme u zgradama
 15. Sisteme za snabdevanje vodom, otpadne vode i čvrst otpad
 16. Sisteme kontrole pristupa i sisteme bezbednosti
 17. Sisteme zaštite i zaustavljanja požara
 18. Električne instalacije i ICT infrastrukturu pametnih zgrada i gradova
 19. Zgrade EnergijePlus, pametne mreže i stamena naselja i gradove nula emisije CO2

Međunarodni naučni odbor

 • Hashem Akbari, Professor, Concordia University, Montreal Canada
 • Costas Balaras, Professor, National Observatory Athens, Greece
 • Marianna Brodatch, AVOK Journal Editor, Professor, Moscow Institute of Architecture, Russia
 • Stefano Corgnati, REHVA President, Politecnico di Torino, Italy
 • Didier Coulomb, Director, International Institute for Refrigeration, France
 • Ioan Silviu Doboşi, Member of Board of Directors, REHVA, Romania
 • Andrea Gasparella, IBPSA Board, University of Bozen/Bolzano, Italy
 • Karel Kabele, REHVA, Professor, Czech Technical University, Prague, Czech Republic
 • Branko Kovačević, President of the Academy of Engineering Sciences of Serbia, Belgrade
 • Halvart Koeppen, Regional Network Coordinator (ECA), UNEP, France
 • Junjie Liu, School of Environmental Sciences & Technology, Tianjin University, Tianjin, China
 • Zoltan Magyar, ASHRAE Danube Chapter President, Hungary
 • Farooq Mahboob, President of the ASHRAE Region At Large, Pakistan
 • Ljiljana Marjanović-Halburd, Professor, University College London, United Kingdom
 • Jian-lei Niu, Professor, The Hong Kong Polytechnic University, Kowloon, Hong Kong
 • Peter Novak, Professor, Faculty for Technology and Systems, Novo mesto, Slovenia
 • Baris Ozerdem, Professor, Bahçeşehir Üniversitesi Istanbul, Turkey
 • Branimir Pavković, Professor, University of Rijeka, Faculty of Engineering, Croatia
 • Adrian Retezan, Professor, Universitatea Politehnica Timisoara, Romania
 • Matheos Santamouris, Professor, University of Athens, „Energy & Buildings“ Journal Editor, Greece
 • Chandra Sekhar, Professor, National University Singapore, Singapore
 • Jelena Srebrić, Professor, University of Maryland, USA
 • Yuri A. Tabunschikov, Professor, Moscow Institute of Architecture (State Academy), President ABOK, Russia
 • Karim Ghazi Wakili, IABP, Institute of Applied Building Physics, Winterthur, Switzerland

Nacionalni naučni savet

 • Miloš Banjac, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade
 • Velimir Čongradac, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad
 • Olvera Ećim-Đurić, Faculty of Agriculture, Belgrade
 • Radomir Folić, Union of Civil Engineers of Serbia, Belgrade
 • Zoran Keković, Faculty of Security Studies, Belgrade
 • Milan Kilibarda, Faculty of Civil Engineering, Belgrade
 • Franc Kosi, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade
 • Miomir Kostić, School of Electrical Engineering, Belgrade
 • Radivoje Mitrović, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade
 • Milovan Vidaković, National Organization of Engineers and Technicians for Directing Fire Risks, Belgrade
 • Božidar Radenković, Faculty of Organizational Sciences, Belgrade
 • Budimir Sudimac, Faculty of Architecture, Belgrade
 • Eva Vaništa-Lazarević, UrbanLab, Belgrade
 • Dušan Vukotić, IEC TC 57-WG14 Member, President KS N057–ISS, Belgrade

Organizacioni odbor

 • Aleksandar Anđelković
 • Bratislav Blagojević
 • Bojan Bogdanović
 • Vladan Galebović
 • Dušan Ličina
 • Jovan Milić
 • Nenad Miloradović
 • Slobodan Pejković
 • Živojin Perišić
 • Stevan Šamšalović
 • Dragomir Šamšalović
 • Biserka Švarc
 • Marija S. Todorović
 • Branislav Todorović, predsednik
 • Petar Vasiljević
 • Milovan Živković 

Studentski program

Drugog dana kongresa predviđen je tradicionalni program za studente redovnih i poslediplomskih studija i najmlađu generaciju visokoškolski obrazovanih stručnjaka opredeljenih za struku KGH i za ostale specijalnosti u neposrednoj vezi sa opremom i sistemima KGH, kao i ostalim tehničkim sistemima zgrada, naselja i gradova uključujući sve date tematske oblasti kongresa i izložbe.

Zbornik radova

Izloženi radovi biće objavljeni u elektronskoj formi zbornika u kome će biti sav kongresni materijal.

Publikovanje radova

Saopšteni radovi biće kandidati za objavljivanje u časopisu „Energy and Buildings“, izdavača Elsevier.

Izložba

Izložba ima za cilj da predstavi i obavesti stručnu javnost o novim KGH proizvodima koji se koriste u zgradama i za snabdevanje zgrada energijom. Ovoga puta će biti usredsređeni na nove proizvode sa primenom novih visoko energetski efikasnih tehnologija u oblasti KGH sistema i postrojenja, kao izložbeni nerazdvojiv deo svih tematskih oblasti stručnog skupa. To je prilika da se u isto vreme i na istom mestu sretnu projektanti, konstruktori, proizvođači, naučnici, predstavnici firmi – svi posvećeni istom zadatku: obezbeđenju zdrave životne i radne sredine u izgrađenom prostoru,, za održive zgrade, stamene gradove i zaustavljanje klimatskih promena smanjenjem emisije CO2.

Zelena izložba

Jednim posebnim delom izložba je posvećena softverima, informacionim tehnologijama kao i zelenim programima i mrežama, koji pobuđuju veliki interes posetilaca s obzirom na danas nezamenljivu ulogu softvera i informacionih tehnologija u svim domenima KGH komponenata i sistema, istraživanja i razvoja pametnih zgrada, naselja i gradova.

Izložbeni štandovi će, kao i ranijih godina, biti postavljeni uz kongresnu dvoranu u prizemlju i na galeriji Centra Sava, a za sva obaveštenja o uslovima učešća na izložbi na raspolaganju je kancelarija organizatora.

Jezici na kongresu

Zvanični jezici su srpski i engleski.

Za autore iz Srbije

U skladu sa Pravilnikom o postupku, načinu vrednovanјa i kvantitativnom iskazivanјu naučnoistraživačkih rezultata istraživača (http://goo.gl/EbG1Zj), rad pisan za kongres o KGH predstavlja saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini i vrednovan je sa 1 (jednim) bodom.

Inženjerska komora Srbije uvrstila je kongres o KGH u Program obuke kontinuiranog profesionalnog usavršavanja svojih članova i autor koji je izlagao rad ima pravo na 6 (šest) bodova.

Poziv na sponzorstvo

Četrdeset sedmi kongres o KGH ima jednog generalnog pokrovitelja i više glavnih sponzora i sponzora.

Prava sponzora su sledeća:

1. Naziv firme sponzora biće štampan na odgovarajućem, upadljivom, mestu u definitivnom programu, pozivu za učešće na kongresu i veb-stranici kongresa.

2. Sponzor stiče pravo na delegiranje svog predstavnika u Počasni odbor kongresa.

3. Naziv firme odnosno njen logotip, dimenzija oko 50 cm × 50 cm, biće u dane kongresa postavljen na ulazu u Sava centar i na zidu iznad govornice u sali.

4. Na izložbi u okviru kongresa, sponzoru pripada, bez naknade, 6 kvadratnih metara uređenog prostora.

5. Iz kolektiva sponzora pravo besplatnog učešća na kongresu imaju 3 stručnjaka.

6. Sponzor ima pravo na besplatno štampanje jednog kolornog oglasa u publikaciji KO JE KO U KGH za 2016. godinu, koja predstavlja dodatak zborniku radova pisanih za kongres i koja izlazi iz štampe 30.11.2016.

7. Nazivi sponzora biće štampani i na posebno rađenom promotivnom materijalu namenjenim učesnicima kongresa.

8. Sponzor ima pravo na podelu prospekata, kataloga i drugog stručno-informativnog materijala na kongresu i putem časopisa „KGH“.

9. Sponzor stiče pravo na status suizdavača časopisa „KGH“ u 2017. godini. Izdvajamo najvažnija prava suizdavača: a) pravo na besplatno objavljivanje 1/8 strane kolornog oglasa, u sva četiri broja časopisa u 2017. godini; b) pravo na objavljivanje jedne do dve strane stručno-informativnog materijala kao i priloga i vesti besplatno u svakom broju časopisa „KGH“, ukoliko taj tekst usvoji Redakcioni odbor časopisa; c) pravo na delegiranje predstavnika u Izdavački savet „KGH“; d) pravo na štampanje dizajnirane adrese preduzeća na početku časopisa, u prostoru odvojenom za pregled suizdavača; e) besplatan primerak od svakog broja u toj godini; itd.

Prava glavnih sponzora i naknada koju oni plaćaju regulišu se ugovorom između zainteresovane firme i organizatora kongresa i izložbe. Za sve informacije o uslovima učešća u svojstvu glavnih sponzora ili sponzora, obratiti se na adrese i telefone navedene na kraju ove informacije.

Sponzorska naknada (koja obuhvata i suizdavaštvo časopisa „KGH“ u narednoj, 2017. godini) iznosi – kao i prethodnih osam godina – 1.800 evra, u dinarskoj protivvrednosti (plus PDV).

Izložbeni prostor će biti određen odnosno skica štandova će biti na raspolaganju zainteresovanima od 15. septembra 2016.

Prijava učešća

pu

Kotizacijom se nadoknađuju: zbornik radova pisanih za Kongres (u obliku kompletnog materijala na USB-u); knjiga "Ko je ko u KGH u 2016", troškovi organizacije skupa, večera 1. decembra, ručak 2. decembra, kotel dobrodošlice i dr.

Kotizacija iznosi (PDV je uključen):

 • 15.000 dinara za državljane Republike Srbije.
 • 12.000 dinara za članove Društva za KGH Srbije.
 • 300 € za državljane ostalih država (50% popusta za državljane Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije).

Autori radova (tj. prvi autor, ako rad ima više autora) oslobođeni suplaćanja kotizacije, dok je koautori plaćaju u punom iznosu.

Prijavu za učešće pošaljite Organizatoru. Na adresu koju ste naveli, dobićete predračun za kotizaciju, a po primljenoj uplati i potvrdu o izvršenoj uplati. Ukoliko učesnik sâm plaća kotizaciju, uplatiće je na tekući račun SMEITS-a broj 160-396987-81 i obavezno doneti dokaz o uplati. Dinarska kotizacija se može uplatiti u gotovom, po dolasku na Kongres, pri čemu dobijate gotovinski i fiskalni račun.

Obrazac prijave učešća možete preuzeti ovde. Molimo da ga popunite i pošaljete Organizatoru. Na osnovu unesenih podataka dobićete predračun. Kotizaciju možete platiti i na info-pultu za vreme kongresa.

Organizator

Društvo za KGH Srbije
pri Savezu mašinskih i elektrotehničkih
inženjera i tehničara Srbije (SMEITS),
Kneza Miloša 7a/II,
11000 Beograd,
tel. 381 11 323 00 41,
tel./fax 381 11 3231 372,
www.smeits.rs
www.kgh-kongres.rs
www.kgh-drustvo.rs

 

Otvaranje 46. međunarodnog kongresa i izložbe o KGH

46. međunarodni kongres i izložba o KGH započeo je intoniranjem državne himne u velikoj kongresnoj dvorani Sava centra u Beogradu.

himna

Gospodin prof. dr Branislav Todorović, predsednik Društva za KGH Srbije, i predsednik Naučno-stručnog i Organizacionog odbora 46. kongresa i izložbe o KGH, iskusno je vodio svečano otvaranje skupa na kome su govorili gg. Zoran Predić, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike Republike Srbije, dr Milovan Živković, predsednik SMEITS-a, prof. dr Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Dragoslav Šumarac, predsednik Skupštine Inženjerske komore Srbije, a od inostranih gostiju skup su pozdravili g. David Andervud, predsednik ASHRAE-a, Ina Kolombo, zamenica direktora Međunarodnog instituta za hlađenje, Manuel Gameiro da Silva, predsednik Komiteta za obrazovanje i obuku REHVA-e. Ispred generalnog pokrovitelјa, kompanije Energy Net, iz Kaća, skup je pozdravio g. Sam Čen, predstavnik kineske kompanije GREE.

[module-257]

Nakon plenarne sesije priređen je koktel dobrodošlice, čiji je pokrovitelј bila beogradska kompanija Elcomtrade, usledila je sesija o dalјinskom grejanju, a paralelno sa njom, u Aneksu V i sesija o materijalima, strukturama i osobinama omotača zgrada.

U sredu uveče priređena je svečana večera za učesnike kongresa i izložbe. Tom prilikom su dodelјene godišnje nagrade Društva za KGH. Plaketu „KGH“ dobili su prof. dr Dušan Gvozdenac, Miodrag Vučević i Milica Milinković-Đapa. Medalјu „KGH“ dobio je Dragomir Šamšalović, kompanija Energy Net, iz Kaća, preduzeća Izolir iz Zrenjanina i Termo plus iz Beograda.Povelјu zahvalnosti dobila su preduzeća Dravidis iz Beograda i Grappa, takođe iz Beograda.Specijalne diplome dobila su preduzeća SMGS, iz Beograda i Portal iz Zaječara.

U četvrtak su obe sale bile pune od 9.00 do 19.00 časova, dok su u petak učesnici slušali dve sesije u Aneksu B.

Gosti Organizatora kongresa bili su studenti iz Hrvatske i Slovenije, a njima su se u četvrtak, tradicionalni studentski dan, pridružile kolege iz Novog sada, Niša i Beograda.

U četvrtak, 3. decembra, u Sava centru održan je sastanak Upravnog odbora REHVA-e.

Inženjerska komora Srbije uvrstila je kongres o KGH u svoj Program obuke kontinuiranog profesionalnog usavršavanja po nacionalnom i evropskom programu i članovi IKS su se prijavlјivali za svaku sesiju posebno. Osim toga, članovi IKS koji su izlagali rad na kongresu imaju pravo na dodatne bodove.

Više od 800 učesnika slušalo je preko 80 izloženih radova autora iz zemlje i sveta i videlo preko 130 štandova.

Skup je završen oproštajnim ručkom i najavom 47. kongresa i izložbe o KGH koji će se održati od 30.11. do 2.12.2016. godine.

Opširan prikaz kongresa biće objavljen u prvom broju časopisa "KGH" u 2016. godini.

Sledeći kongres

48. Kongres i izložba o KGH 
6–8. decembra 2017
Sava centar, Beograd, 2017

O nama

Najveći kongres o klimatizaciji, grejanju i hlađenju u ovom delu Evrope koji se bez prekida održava 47. godina.

Pratite nas:

Kontakt

Za više informacija o
kongresu i izložbi o KGH,
javite se na:
  office(a)smeits.rs
  +381 11 3230 041
  +381 11 3231 372
  Kneza Miloša 7a/II,
11000 Beograd, Srbija