48. Međunarodni kongres i izložba 
o klimatizaciji, grejanju i hlađenju

48 kongres 250Za prilaz zdravim, održivim i rezilijentnim zgradama, 
naseljima i gradovima nula emisije CO2

Beograd, Sava centar, 6–8.12.2017.

Četrdeset osmi Međunarodni kongres o grejanju, hlađenju i klimatizaciji, svojim programom nastavlja sve ono što je obuhvaćeno, razmatrano i predloženo na prethodnom, 47. skupu i što su mnogi učesnici pohvalili mnogobrojnim pisanim i usmenim porukama. A to su problemi zgrada u uslovima nestajanja klasičnih izvora energije, zaštite životne okoline, prirodnih nepogoda, ali i učestalog ljudskog uticaja na zdravlje ljudi i njihove živote, na migracije ka velikim gradovima i uslove života u njima. Sve to ima uticaja na promene načina života, održavanje zdravlja, vaspitavanja novih generacija, njihovo telesno zdravlje, obrazovanje, ali i na sve veće naseljavanje ljudi u urbane sredine, što podstiče gradnju visokih zgrada u tim sredinama. O svemu tome govoreno je na prošlogodišnjem kongresu, a učesnici su potvrdili da su to aktuelne teme.

Program 48. kongresa već je zainteresovao mnoge stručnjake u svetu. Interesovanje za ovogodišnji skup su pokazale asocijacije koje imaju tesnu međunarodnu saradnju sa vodećim stručnim i naučnim institucijama za grejanje, hlađenje, klimatizaciju, zaštitu životne okoline, smanjenje koncentracije CO2, sprovođenje Montrealskog protokola...

U očekivanju rekordnog broja gostiju iz zemalja sa svih kontinenata, glavne teme kongresa i dalje su sma­njenje emisije CO2, nove konstrukcije rashladnih aparata i uređaja, primena sunčeve energije, otporne i održive zgrade u uslovima migracija, napada, požara i prirodnih nepogoda.

U uslovima povećanja koncentracije stanovništva u velikim gradovima i tendencija gradnje visokih zgrada, sistemi za KGH u zgradama dobijaju još osetljiviji zadatak: očuvanje zdravlja, unutrašnjih uslova ugodnosti, uz preciznu i automatsku kontrolu pomoćnih uređaja kao potrošača energije – liftova, eskalatora, protivpožarne zaštite, veštačkog osvetljenja, unutrašnje akustike itd. U uslovima povećanja koncentracije stanovništva u velikim gradovima i tendencija gradnje visokih zgrada, sistemi za KGH u zgradama dobijaju još osetljiviji zadatak: očuvanje zdravlja, unutrašnjih uslova ugodnosti, uz preciznu i automatsku kontrolu pomoćnih uređaja kao potrošača energije – liftova, eskalatora, protivpožarne zaštite, veštačkog osvetljenja, unutrašnje akustike itd. U svemu tome izuzetno su važna i urbanistička rešenja gradova, jer kada je reč o pametnim zgradama i gradovima, a posebno neophodnosti prilaza rurbanizaciji, doprinos se ne očekuje samo od mašinske struke, već i od svih struka koje učestvuju u planiranju, podizanju, ozelenjavanju i optimalnom funkcionisanju na putu ka odživosti ekonomije i društva u celini: arhitekata, urbanista, građevinaca, elektrotehničara, šumarskih i poljoprivrednih inženjera, i svakako IKT eksperata.

Dva skupa – jedna kotizacija

Društvo za KGH Srbije, pri SMEITS-u, organizator je Kongresa i izložbe o KGH i prve ASHRAE-ove konferencije Regiona XIV, koju organizuje kao članica Dunavskog ogranka ASHRAE-a. Oba skupa se održavaju u Sava centru u Beogradu od 6. do 10. decembra. S obzirom da se ASHRAE-ove regionalne konferencije održavaju daleko od Srbije, domaćim inženjerima i studentima pruža se jedinstvena prilika da upoznaju vodeće ljude ASHRAE-a i način rada ovog udruženja sa skoro 60.000 članova širom sveta.

Uplatom kotizacije za 48. Međunarodni kongres o KGH, pojedinac ima pravo na sve predviđene pogodnosti, ali stiče i pravo na prisustvo otvorenim sesijama ASHRAE-ovog CRC-a subotu i nedelju, 9. i 10. decembra i mogućnost da se aktivno uključi u rad ASHRAE-ovog Dunavskog ogranka, dok se prisustvo društvenim događajima u okviru CRC-a plaća posebno.

Obrazac za prijavu učešća može se preuzeti ovde.


Produženi rokovi

 • Apstrakt rada na ovom obrascu poslati na elektronsku adresu organizatora office(a)smeits.rs do 30. jula 2017. 
 • Obaveštenje o prihvatanju apstrakta 10. avgust 2017.
 • Rok za dostavu radova 20. septembar 2017.
 • Potvrda o prihvatanju rada ili potrebi za revizijom 2. oktobar 2017.
 • Rok za dostavu konačne verzije rada 16. oktobar 2017.
 • Potvrda da je rad uvršten u program 1. novembar 2017.
 • Rok za dostavljanje PP prezentacije 15. novembar 2017.
 • Apstrakt treba da sadrži: naslov, imena autora i njihovih institucija, zvezdicom označenog autora za komunikaciju sa e-adresom i telefonom, tekst apstrakta od 300 do 400 reči i 5 ključnih reči.

Generalni pokrovitelj

Elcomtrade

Pokrovitelj izložbe

EnergyNet

Domaćin koktela dobrodošlice


Organizacija kongresa

• Hywel Davis, direktor CIBSE-a
• Hashem Akbari, profesor, Concordia University, Montreal Canada
• Costas Balaras, profesor, National Observatory Athens, Greece
• Marianna Brodatch, urednik AVOK Journal, profesor, Moscow Institute of Architecture, Russia
• Stefano Corgnati, predsednik REHVA-e, profesor Politecnico di Torino, Italy
• Didier Coulomb, direktor Međunarodnog instituta za hlađenjeFrancuska
• Ioan Silviu Doboşi, Member of Board of Directors, REHVA, Romania
• Andrea Gasparella, IBPSA Board, University of Bozen/Bolzano, Italy
• Sheila Hayter, ASHRAE Treauser, USA
• Karel Kabele, REHVA, profesor, Czech Technical University, Prague, Czech Republic
• Branko Kovačević, predsednik Akademije inženjerskih nauka, Beograd
• Halvart Koeppen, Regional Network Coordinator (ECA), UNEP, France
• Junjie Liu, School of Environmental Sciences & Technology, Tianjin University, Tianjin, China
• Zoltan Magyar, ASHRAE Danube Chapter President, Hungary
• Jian-lei Niu, profesor, The Hong Kong Polytechnic University, Kowloon, Hong Kong
• Peter Novak, profesor, Faculty for Technology and Systems, Novo mesto, Slovenia
• Bjarne Olesen, profesor, ASHRAE President, University of Denmark
• Baris Ozerdem, profesor, Bahçeşehir Üniversitesi Istanbul, Turkey
• Branimir Pavković, profesor, University of Rijeka, Faculty of Engineering, Croatia
• Adrian Retezan, profesor, Universitatea Politehnica Timisoara, Romania
• Matheos Santamouris, profesor, University of Athens, „Energy & Buildings“ Journal Editor, Greece
• Chandra Sekhar, profesor, National University Singapore, Singapore
• Uroš Stritih, President SITHOK, Slovenia
• Yuri A. Tabunschikov, profesor, Moscow Institute of Architecture (State Academy), President ABOK, Russia
• Karim Ghazi Wakili, IABP, Institute of Applied Building Physics, Winterthur, Switzerland

 • Miloš Banjac, Mašinski fakultet, Beograd
 • Velimir Čongradac, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 • Olvera Ećim-Đurić, Poljoprivredni fakultet, Beograd
 • Radomir Folić, SITS, Beograd
 • Zoran Keković, Fakultet bezbednosti, Beograd
 • Milan Kilibarda, Mašinski fakultet, Beograd
 • Franc Kosi, Mašinski fakultet,Beograd
 • Miomir Kostić, Elektrotehnički fakultet, Beograd
 • Igor Marić, predsednik SITS-a, Beograd
 • Radivoje Mitrović, Mašinski fakultet,Beograd
 • Danijela Nikolić, Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac
 • Milovan Vidaković, DITUR, Beograd
 • Božidar Radenković, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
 • Snežana Stevanović, Poljoprivredni fakultet, Beograd
 • Nadežda Stojanović, Šumarski fakultet, Beograd
 • Budimir Sudimac, Arhitektonski fakultet, Beograd
 • Eva Vaništa-Lazarević, UrbanLab, Beograd
 • Dušan Vukotić, član IEC TC 57-WG14, predsednik KS N057–ISS, Beograd

 • Aleksandar Anđelković
 • Bratislav Blagojević
 • Bojan Bogdanović
 • Liviu Drugean
 • Vladan Galebović
 • Marko Ignjatović
 • Dimitrije Lilić
 • JovanMilić
 • Nenad Miloradović
 • Uroš Milovančević
 • Slobodan Pejković
 • Živojin Perišić
 • Dragomir Šamšalović
 • Biserka Švarc
 • Marija S. Todorović
 • Branislav Todorović, President
 • Petar Vasiljević
 • Milovan Živković 

 • Akademija inženjerskih nauka, Beograd
 • Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, Beograd
 • Fakultet Bezbednosti, Beograd
 • Inženjerska komora Srbije, Beograd
 • UrbanLab, Beograd
 • United Nations Environment Program – UNEP, Francuska
 • Russian Association of HVAC engineers – AVOK, Rusija
 • Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations (REHVA), Belgija
 • American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, SAD
 • International Institute of Refrigeration (IIR), Francuska
 • International Building Performance Simulation Association (IBPSA)

 


Tematske oblasti

Metodi, tehnologije i tehnike integralnog projektovanja, gradnje, tehničkog pregleda, ispitivanja, monitoringa i pametnog korišćenja energetski efikasnih održivih zdravih zgrada i energetska – rehabilitacija postojećeg urbanog građevinskog sektora u cilju postizanja održivosti, bezbednosti, ozelenjavanju i adaptabilnosti urbanih sistema klimatskim promenama i rezilijentnosti ne samo u odnosu na vremenske ekstreme već i u odnosu na izloženost rizicima terorizma, političkih ekstrema nekontrolisanih migracija i imigracija biće noseće teme kongresa i izložbe. Pritom predviđene tematske oblasti obuhvataju:

 1. KGH (klimatizaciju, grejanje i hlađenje) i ventilaciju
 2. Referentne oblasti hidrometeorologije i hidrogeologije
 3. Merodavne bilanse obnovljivih izvora energije (OIE)
 4. Nove materijale, multifunkcionalne i samolečeće konstrukcije
 5. Integraciju OIE u strukture konstrukcija
 6. Zelene površine, zelene krovove i fasade
 7. Kvalitet unutrašnje sredine uključujući akustiku
 8. Optimizaciju dnevnog i veštačkog osvetljenja
 9. Tehnologije hlađenja, rashladne uređaje i sisteme, toplotne pumpe kao OIE
 10. Sisteme daljinskog grejanja i hlađenja u urbanim transformacijama
 11. Distribuiranu proizvodnju, snabdevanje i skladištenje energije
 12. Kombinovane sisteme centralne i distribuirane tri- i ko-generacije energije
 13. OIE i skladištenje energije za naselja i gradove nula emisije CO2
 14. Liftove, eskalatore i druge mašinske sisteme u zgradama
 15. Sisteme za snabdevanje vodom, otpadne vode i čvrst otpad
 16. Sisteme kontrole pristupa i sisteme bezbednosti
 17. Sisteme zaštite i zaustavljanja požara
 18. Električne instalacije, pametne mreže i ICT infrastrukturu rezilijentnih zgrada i naselja EnergijePlus
 19. Energetski efikasno korišćenje OIE za KGH u rurbanom razvoju, naprednoj organskoj poljoprivredi, agroindustriji i hladnom lancu hrane

Studentski program

Drugog dana kongresa predviđen je tradicionalni program za studente redovnih i poslediplomskih studija i najmlađu generaciju visokoškolski obrazovanih stručnjaka opredeljenih za struku KGH i za ostale specijalnosti u neposrednoj vezi sa opremom i sistemima KGH, kao i ostalim tehničkim sistemima zgrada, naselja i gradova uključujući sve date tematske oblasti kongresa i izložbe.

Zbornik radova

Izloženi radovi biće objavljeni u elektronskoj formi zbornika.

Publikovanje radova

Saopšteni radovi biće kandidati za objavljivanje u časopisu „Energy and Buildings“, izdavača Elsevier.

Izložba

Izložba ima za cilj da predstavi i obavesti stručnu javnost o novim KGH proizvodima koji se koriste u zgradama i za snabdevanje zgrada energijom. Ovoga puta će biti usredsređeni na nove proizvode sa primenom novih visoko energetski efikasnih tehnologija u oblasti KGH sistema i postrojenja, kao izložbeni nerazdvojiv deo svih tematskih oblasti stručnog skupa. To je prilika da se u isto vreme i na istom mestu sretnu projektanti, konstruktori, proizvođači, naučnici, predstavnici firmi – svi posvećeni istom zadatku: obezbeđenju zdrave životne i radne sredine u izgrađenom prostoru, za održive zgrade, stamene gradove i zaustavljanje klimatskih promena smanjenjem emisije CO2.

Zelena izložba

Jednim posebnim delom izložba je posvećena softverima, informacionim tehnologijama kao i zelenim programima i mrežama, koji pobuđuju veliki interes posetilaca s obzirom na danas nezamenljivu ulogu softvera i informacionih tehnologija u svim domenima KGH komponenata i sistema, istraživanja i razvoja pametnih zgrada, naselja i gradova.
Izložbeni štandovi će, kao i ranijih godina, biti postavljeni uz kongresnu dvoranu u prizemlju i na galeriji Centra Sava, a za sva obaveštenja o uslovima učešća na izložbi na raspolaganju je kancelarija organizatora.

Jezici na kongresu

Zvanični jezici su srpski i engleski.

Za autore iz Srbije

U skladu sa Pravilnikom o postupku, načinu vrednovanјa i kvantitativnom iskazivanјu naučnoistraživačkih rezultata istraživača (http://goo.gl/EbG1Zj), rad pisan za kongres o KGH predstavlja saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini i vrednovan je sa 1 (jednim) bodom.

Poziv na sponzorstvo

Četrdeset sedmi kongres o KGH ima jednog generalnog pokrovitelja i više glavnih sponzora i sponzora.

Prava sponzora su sledeća:

 1. Naziv firme sponzora biće štampan na odgovarajućem, upadljivom, mestu u definitivnom programu, pozivu za učešće na kongresu i veb-stranici kongresa.
 2. Sponzor stiče pravo na delegiranje svog predstavnika u Počasni odbor kongresa.
 3. Naziv firme odnosno njen logotip, dimenzija oko 50 cm × 50 cm, biće u dane kongresa postavljen na ulazu u Sava centar i na zidu iznad govornice u sali.
 4. Na izložbi u okviru kongresa, sponzoru pripada, bez naknade, 6 kvadratnih metara uređenog prostora.
 5. Iz kolektiva sponzora pravo besplatnog učešća na kongresu imaju 3 stručnjaka.
 6. Sponzor ima pravo na besplatno štampanje jednog kolornog oglasa u publikaciji KO JE KO U KGH za 2017. godinu, koja predstavlja dodatak zborniku radova pisanih za kongres i koja izlazi iz štampe 30.11.2017.
 7. Nazivi sponzora biće štampani i na posebno rađenom promotivnom materijalu namenjenim učesnicima kongresa.
 8. Sponzor ima pravo na podelu prospekata, kataloga i drugog stručno-informativnog materijala na kongresu i putem časopisa „KGH“.
 9. Sponzor stiče pravo na status suizdavača časopisa „KGH“ u 2018. godini. Izdvajamo najvažnija prava suizdavača: a) pravo na besplatno objavljivanje 1/8 strane kolornog oglasa, u sva četiri broja časopisa u 2018. godini; b) pravo na objavljivanje jedne do dve strane stručno-informativnog materijala kao i priloga i vesti besplatno u svakom broju časopisa „KGH“, ukoliko taj tekst usvoji Redakcioni odbor časopisa; c) pravo na delegiranje predstavnika u Izdavački savet „KGH“; d) pravo na štampanje dizajnirane adrese preduzeća na početku časopisa, u prostoru odvojenom za pregled suizdavača; e) besplatan primerak od svakog broja u toj godini; itd.

Prava glavnih sponzora i naknada koju oni plaćaju regulišu se ugovorom između zainteresovane firme i organizatora kongresa i izložbe. Za sve informacije o uslovima učešća u svojstvu glavnih sponzora ili sponzora, obratiti se na adrese i telefone navedene na kraju ove informacije.

Sponzorska naknada (koja obuhvata i suizdavaštvo časopisa „KGH“ u narednoj, 2018. godini) iznosi – kao i prethodnih osam godina – 1.800 evra, u dinarskoj protivvrednosti (plus PDV).

Izložbeni prostor će biti određen odnosno skica štandova će biti na raspolaganju zainteresovanima od 15. septembra 2017.

prijava ucescaPrijava učešća

Kotizacijom se nadoknađuju: zbornik radova pisanih za Kongres (u elektronskom obliku); štampana knjiga „Ko je ko u KGH u 2017", troškovi organizacije skupa, večera 7. decembra, ručak 8. decembra, kotel dobrodošlice i dr.
Kotizacija iznosi (PDV je uključen):

 • 15.000 dinara za državljane Republike Srbije.
 • 12.000 dinara za članove Društva za KGH Srbije.
 • 300 € za državljane ostalih država (50% popusta za državljane Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije).

Uplatom kotizacije za 48. Međunarodni kongres o KGH, pojedinac ima pravo na sve predviđene pogodnosti, ali stiče i pravo na prisustvo otvorenim sesijama ASHRAE-ovog CRC-a subotu i nedelju, 9. i 10. decembra i mogućnost da se aktivno uključi u rad ASHRAE-ovog Dunavskog ogranka, dok se prisustvo društvenim događajima u okviru CRC-a plaća posebno.

Obrazac za prijavu učešća može se preuzeti ovde, a krajnji rok za prijavu je 20. novembar 2017.

Autori radova (tj. prvi autor, ako rad ima više autora) oslobođeni suplaćanja kotizacije, dok je koautori plaćaju u punom iznosu.

Prijavu za učešće pošaljite Organizatoru. Na adresu koju ste naveli, dobićete predračun za kotizaciju, a po primljenoj uplati i potvrdu o izvršenoj uplati. Ukoliko učesnik sâm plaća kotizaciju, uplatiće je na tekući račun SMEITS-a broj 160-396987-81 i obavezno doneti dokaz o uplati. Dinarska kotizacija se može uplatiti u gotovom, po dolasku na Kongres, pri čemu dobijate gotovinski i fiskalni račun.

Obrazac prijave učešća možete preuzeti ovde. Molimo da ga popunite i pošaljete Organizatoru. Na osnovu unesenih podataka dobićete predračun. Kotizaciju možete platiti i na info-pultu za vreme kongresa.

 

Organizator

Društvo za KGH Srbije
pri Savezu mašinskih i elektrotehničkih
inženjera i tehničara Srbije (SMEITS),
Kneza Miloša 7a/II,
11000 Beograd,
tel. 381 11 323 00 41,
tel./fax 381 11 3231 372,
www.smeits.rs
www.kgh-kongres.rs
www.kgh-drustvo.rs

Sledeći kongres

48. Kongres i izložba o KGH 
6–8. decembra 2017
Sava centar, Beograd, 2017

O nama

Najveći kongres o klimatizaciji, grejanju i hlađenju u ovom delu Evrope koji se bez prekida održava 48. godina.

Pratite nas:

 

Kontakt

Za više informacija o
kongresu i izložbi o KGH,
javite se na:
  office(a)smeits.rs
  +381 11 3230 041
  +381 11 3231 372
  Kneza Miloša 7a/II,
11000 Beograd, Srbija