Zbornik radova

 

U želji da program Međunarodnog kongresa o KGH bude što raznovrsniji i bogatiji, Organizacioni odbor je odlučio da recenzirane radove prima do samog početka skupa, a da pre skupa pripremi zbornik rezimea radova koje je Naučno-stručni odbor primio do polovine novembra. Učesnici će uz ovaj zbornik rezimea radova lakše odlučiti koja će izlaganja pratiti u jednoj od četiri sale Sava centra.

Zbornik radova će nakon kongresa dobiti svoj CIP i ISBN i biće objavljen na www.izdanja.smeits.rs. Pojedini radovi će dobiti i svoju oznaku DOI. Digitalno štampani primerak zbornika će biti dostupan na zahtev.

Organizacioni odbor 
48. Međunarodnog kongresa i izložbe o KGH
 program In order to enable the vibrant and rich Congress program, the Organizing Committee decided to peer-review and accept papers until the beginning of the Congress, and to print the Book of Abstracts accepted by the Scientific Committee by middle of November. Participants may now easily decide which presentation to follow in one of four halls in Sava Center.

The Proceedings will be published at www.izdanja.smeits.rs after the Congress. The publication will have its CIP and ISBN, and selected papers will get DOI number. The Proceedings will be digitally printed on demand.

48th International HVAC&R Congress and Exhibition 
Organizing Committee

Sledeći kongres

48. Kongres i izložba o KGH 
6–8. decembra 2017
Sava centar, Beograd, 2017

O nama

Najveći kongres o klimatizaciji, grejanju i hlađenju u ovom delu Evrope koji se bez prekida održava 48. godina.

Pratite nas:

 

Kontakt

Za više informacija o
kongresu i izložbi o KGH,
javite se na:
  office(a)smeits.rs
  +381 11 3230 041
  +381 11 3231 372
  Kneza Miloša 7a/II,
11000 Beograd, Srbija