Почетна

Друштво за грејање, хлађење и климатизацију Србије (КГХ) основано је 1970. године у Београду.

Идеја о оснивању посебног удружења за ову област технике настала је 1970. године приликом припрема за организацију семинара о климатизацији високог притиска и аутоматској регулацији – што је у то време била технолошка новост која је тек почела да се примењује у Европи.

Друштво за КГХ Србије окупља инжењере и техничаре термотехничке и сродних струка који су ангажовани на реализацији система грејања, хлађења и климатизације у оквиру Савеза машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије (СМЕИТС), ради унапређења науке и струке и у циљу побољшања услова живота и очувања животне средине.

Друштво за КГХ је стручна-научна интересна и професионална и невладина организација, заснована на добровољном удруживању инжењера и техничара и сарадњи са другим сличним организацијама и привредом.

Друштво за КГХ је у погледу организације једна од чланица у оквиру Савеза машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије (СМЕИТС), који је једна од 41 чланице Савеза инжењера Србије (СИТ), који се ослања на „Техничку дружину” – прву стручну еснафску организацију основане у Србији давне 1868. године и „Удружење српских инжењера” основано 1890. године, чији је први почасни члан био Никола Тесла (1892).

Канцеларија Друштва за КГХ налази се у Дому инжењера и техничара у Београду.

Стручни рад Друштва за КГХ реализује се кроз техничке комитете:

– Технички комитет за расхладну технику, топлотне пумпе и енергетску ефикасност;

– Технички комитет за обновљиве изворе енергије, и

– Технички комитет за даљинско грејање и хлађење.

Друштво за КГХ чланица је Европске асоцијације за грејање и климатизацију (REHVA), а његови чланови активно учествују у раду Америчке асоцијације инжењера за грејање, хлађење и климатизацију (ASHRAE), корпоративни је члан Међународног института за хлађење (IIR), међувладине организације чији је један од оснивача била Краљевина Србија пре више од 100 година (1908. године), као и UNEP-а – програма Уједињених нација за заштиту човекове околине. Друштво за КГХ је један од иницијатора и оснивача Дунавског огранка ASHRAE (2005. године).

Највиши представници тих организација сваке године активно учествују у раду Конгреса КГХ.

Конгрес о КГХ

Први стручни скуп у организацији Друштва КГХ реализован је 1970. године у Београду, под називом „Семинар о климатизацији високог притиска и аутоматској регулацији“. Овом скупу присуствовало је преко 120 учесника из целе тадашње Југославије.

Том приликом је предложено да се такве конференције одржавају сваке године. Одржавање КГХ скупова наставило се и постало традиција, а семинари КГХ временом су прерасли у домаће, а затим и у међународне конгресе који се одржавају сваке године у конгресном Сава центру у Београду, а које организује Друштво за КГХ Србије. Конгрес о КГХ има своје место у међународном календару стручних скупова.

Своје радове на нашим конгресима излажу реномирани стручњаци из Европе, Азије, Америке. Посебан програм је организован за студенте завршних година, младе инжењере и докторанде.

У складу са временом и тенденцијама у науци и техници најзначајније место последњих година на конгресу заузимају теме које се односе на енергетску ефикасност, зграде нула енергије, коришћење обновљивих извора енергије и замену расхладних флуида који штетно делују на човекову околину и друге актуелне теме из области технике хлађења.

Изложба опреме и достигнућа из области КГХ

Већ на првом скупу 1970. године, неколико фирми је изложило своје производе, проспекте и каталоге, да би се из године у годину том виду праћења достигнућа у струци КГХ у свету и код нас поклањала све већа пажња. Изложбе опреме и достигнућа из области КГХ, као саставни део конгреса постајале су све популарније и окупљају све већи број домаћих и страних излагача. Број излагача достигао је већ бројку од 150.

Часопис „КГХ“

Убрзо након првог скупа о КГХ родила се и идеја да се покрене часопис „КГХ“ (климатизација, грејање, хлађење), која је била спроведена у дело новембра 1972, а акција издавања часописа се наставља и данас, после 45 година.

Часопис „КГХ“ је научно-стручни часопис за климатизацију, грејање и хлађење који излази тромесечно (фебруара, маја, септембра и новембра). У издавању часописа данас учествује близу 100 суиздавача – компанија из Србије и иностранства које у овом часопису препознају добру маркетиншку подршку за пласман својих производа и услуга.

 
Drustvo_za_KGH

Друштво за КГХ

Идеја о оснивању посебног удружења за ову област технике настала је 1970 године, приликом припрема за организацију семинара о климатизацији високог притиска – што је у то време била технолошка новост која је почела да се примењује и у Европи. Иницијатива је потекла од тадашњег председника СМЕИТС-а проф. др Бранислава Ђаковића, професора Термодинамике на Пољопривредном факултету, и прихваћена је од др Бранислава Тодоровића и других виђенијих стручњака из ове струке.

Детаљније...

kongres

46. конгрес и изложба о КГХ

Поводом 111 година од увођења предмета Грејање и проветравање у високошколску наставу у Србији, ове године се на Конгресу посебна пажња посветити програму за младе са циљем да они стекну искуство у јавним наступима, да добију прилику да провере свој приступ теми или проблему којима се баве, да опишу и прикажу своје почетне или завршне резултате.

Детаљније...

site-img30

Часопис "КГХ"

Први број часописа "КГХ" - Климатизација, грејање, хлађење - часописа Друштва за грејање, хлађење и климатизацију Савеза машинских и електротехничких инжењера и техничара Србије - изашао је новембра 1972. године, а акција издавања часописа се наставља и траје без прекида до данас. "КГХ" је тромесечни научно-стручни часопис за климатизацију, грејање и хлађење. У Издавању часописа данас учествује преко 120 суиздавача – фирми из Србије и иностранства.

Детаљније...

site-img30

Билтен

Конгрес организујемо једанпут годишње, часопис издајемо четири пута, а Билтен објављујемо десетак пута у току године. Билтен је замишљен тако да преноси краткотрајне вести из струке КГХ за које је три месеца између два часописа – дугачак период. Билтен преноси вести и осталих струка којима се баве друштва СМЕИТС-а. У сваком Билтену пишемо о новим производима, о скуповима у организацији СМЕИТС-а, пишемо о новим књигама у нашем издању.

Детаљније...